Konfirmandkalender

Indskrivning til konfirmation 2019/2020:

Onsdag den 21. august 2019 kl. 18.30 i Sognets Hus for A og B og kl. 19.30 for C, D, og ID. De unge, der går på privatskole eller i specialklasse kan vælge det tidspunkt, der passer bedst.

Der bliver udsendt tilmeldingssedler primo august 2019 - disse skal medbringes til indskrivningen sammen med dåbsattest.

***************************************************************

Konfirmation forår 2020:

Lejrhold:

Week-end-tur: Den 5. og 6. oktober 2019


Lejr: Den 23. maj - 29. maj 2020
 

OBS: Hvis man ønsker at være på lejrhold, er det en absolut betingelse, at man kan deltage fuldt ud i disse to lejrophold
 

Konfirmationsdage for lejrhold : Lørdag den 13. juni 2020 og lørdag den 20. juni 2020


Man kan frit vælge mellem disse to konfirmationsdatoer. Derimod kan vi først fastsætte klokkeslet: 10, 12 eler 14 senere

 

Det er en betingelse for at blive konfirmeret på lejrholdet, at man deltager fuldt ud i AL undervisning under punkt 2, så reservér venligst datoerne allerede. Der gives ikke dispensation for fravær.

Endvidere er det en betingelse, at man ikke generer/mobber kammerater og voksne eller udøver hærværk på andres ting. Overtrædelse af dette kan medføre hjemsendelse fra lejren.

 

Både hjemme- og lejrholdet skal gå i kirke 8 gange fra september til april/maj: 4 gange til søndagsgudstjenester kl. 10 og 4 ”alternative” gudstjenester.

 

Hjemmehold:

- undervisning primært onsdag eftermiddage ved en af præsterne i Sognets Hus efter en nærmere tilrettelagt plan, der udleveres først undervisningsgang den 24. september 2019 kl. 15.30 til 17.00 i Sognets Hus, Præstegårdsvej 4, 2605 Brøndby.
 

Konfirmationsdag: Bededag, fredag den 8. maj 2020.

 

 

Ophavsret: