Konfirmandkalender

 

Konfirmationer 8. maj aflyst - ny dato

Kære hjemmeholdskonfirmander og forældre

Kære konfirmander og forældre (det gælder jer, som har planlagt konfirmation den 8. maj)

Som mange af jer måske har hørt eller læst, så kom det i går frem, at alle konfirmationer skal rykkes frem til efter pinse. Det er en beslutning, som landets biskopper har truffet på baggrund regeringens udmeldinger om tiltag, der skal begrænse smittespredning af coronavirussen. "Beslutningen er truffet nu for at give afklaring for både familier og ansatte", står der i udmeldingen fra biskopperne.

Det giver nogle udfordringer, da vi i juni måned i forvejen har konfirmationer over to lørdage og de øvrige lørdage er over sommeren tæt besat af dåb og vielser. Jeg tænker, at de fleste vil foretrække konfirmation på en lørdag.

Med lys og lygte har jeg fundet følgende dato og tidspunkter, nemlig lørdag den 12. september kl. 10:00 og kl. 12:00. 

Vi er altså henne i begyndelsen af efteråret, men her er vejret som regel stadig sommerligt og som min gamle far sagde i sin tid: "Vi holder konfirmation om efteråret, for da er æblerne billigst" (jeg ved ikke, om det stadig gælder!). Og endelig kan vi håbe på, at coronavirussen er kommet endnu mere på afstand til den tid.

Han man problemer med ovennævnte dato, er der også nogle pladser ledige den 20. juni kl. 10:00 (her er foreløbig kun fem konfirmander - 14 konfirmander er maks pr. gudstjeneste). Et par stykker kan også presses ind den 13. juni kl. kl. 10 eller kl. 12 - samt den 20. juni kl. 12. Med den forudsætning, naturligvis, at disse konfirmationsdatoer ikke aflyses pga. af corona-situation. Det ved vi ikke endnu.

I må meget gerne give en tilbagemelding. Ring eller skriv.

Bedste hilsener

Søren Broch Kjeldgaard

mail: sbkj@km.dk

tlf. 43 46 08 06 

 


Konfirmation forår 2020:

Lejrhold:

Week-end-tur: Den 5. og 6. oktober 2019


Lejr: Den 23. maj - 29. maj 2020
 

OBS: Hvis man ønsker at være på lejrhold, er det en absolut betingelse, at man kan deltage fuldt ud i disse to lejrophold
 

Konfirmationsdage for lejrhold : Lørdag den 13. juni 2020 og lørdag den 20. juni 2020


Man kan frit vælge mellem disse to konfirmationsdatoer. Derimod kan vi først fastsætte klokkeslet: 10, 12 eler 14 senere

 

Det er en betingelse for at blive konfirmeret på lejrholdet, at man deltager fuldt ud i AL undervisning under punkt 2, så reservér venligst datoerne allerede. Der gives ikke dispensation for fravær.

Endvidere er det en betingelse, at man ikke generer/mobber kammerater og voksne eller udøver hærværk på andres ting. Overtrædelse af dette kan medføre hjemsendelse fra lejren.

 

Både hjemme- og lejrholdet skal gå i kirke 8 gange fra september til april/maj: 4 gange til søndagsgudstjenester kl. 10 og 4 ”alternative” gudstjenester.

 

Hjemmehold:

- undervisning primært onsdag eftermiddage ved en af præsterne i Sognets Hus efter en nærmere tilrettelagt plan, der udleveres først undervisningsgang den 24. september 2019 kl. 15.30 til 17.00 i Sognets Hus, Præstegårdsvej 4, 2605 Brøndby.
 

Konfirmationsdag: Bededag, fredag den 8. maj 2020.

 

 

Ophavsret: