Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Støtteforeningens historie

1961

Brøndbyvester Kirkes Menighedsstyrelse oprettes 25. maj.

Formål: At tilrettelægge det fælles menighedsarbejde og at være paraply organisation for alt det frivillige arbejde og koordinere dette.

Der arbejdes på bygningen af et sognehus.

I december overtages udgivelsen af Kirkebladet

 

1962

Ved medarbejdermødet blev der registreret 19 arbejdsgrene med i alt 410 medlemmer,

 

1963

Den 2. april afholdes den første basar i Kirkebjergsalen med det formål at skaffe økonomi til bygning af et sognehus. Basarens overskud var 8121,50 kr.

 

1969

Da forskellige projekter i forbindelse med et sognehus ikke har kunnet realiseres forhandles der med menighedsrådet om lokalebehov i den påtænkte administrationsbygning / Sognets Hus.

 

1970

Overvejelser om bygning af en menighedsbørnehave. Styrelsen har nu en kapital på 100.000 kr.

 

1973

Planerne om menighedsbørnehave opgives og i stedet arbejdes der på køb af en lejrhytte eller at bruge pengene til indretning af lokaler i administrationsbygningen.

Man så bl.a. på sømandshjemmet i Faxe Ladeplads og 4 tdr. land frugtplantage i Sdr. Jernløse. Sidstnævnte vedtager man at købe for 50.000 kr. og senere at bygge en lejr der. Nuværende kapital 150000 kr.

 

1974

Købet af grund godkendes i kommunen, men amtet nægter byggetilladelse til en lejrbygning. Projektet må opgives.

 

1975

Første julemarked i Sognets Hus. Overskud:3090 kr.

 

1977

Hytten i Jonstrup Vang købes i maj måned for 325000 kr. Firmaer kontaktes vedr. sponsorering af materialer til istandsættelse. Der samles penge ind. Bl.a. sælges der grønne fjer ved konfirmationerne, der indsamles aviser og flasker. Salg af orgelpiber. Over 2000 arbejdstimer ydes af frivillige ved renovering af Hytten.

 

1978

Den 11. juni indvies Hytten og den følgende sommer holdes konfirmandlejr der.

 

1980

Ved afstemningsvalget til menighedsråd opstiller Styrelsen Sognelisten. 7 fra Sognelisten vælges.

(mod tidligere 3 ved ”fredsvalg).

 

1981

Menighedsrådets aktivitetsudvalg ”overtager” de kirkelige aktiviteter, således at Styrelsen i fremtiden især koncentrerer sig om julemarked, fastelavnsfest, julefest, kirkeblad og administration af Hytten .

Det første julemærke udgives. Motiv: Brøndbyvester Kirke

 

1984

Søndag den 25. maj festligholdes Styrelsens 25 års jubilæum såvel i kirken som i Sognets Hus netop på stiftelsesdagen.

 

2002

Den 2. september sælges Hytten i Jonstrup Vang for 1275000 kr., da den er blevet for lille til at rumme såvel konfirmandhold som mini-konfirmandhold.

 

2003

Sommerhus i Dronningmølle købes for 935000 kr. Sommerhuset stilles i sommerperioden gratis til rådighed for familier, der af økonomiske grunde ellers har svært ved at komme på sommerferie. Uden for sommerferieperioden benyttes sommerhuset af sognets arbejdsgrene.

 

2005

Styrelsen ændrer navn til: Brøndbyvester Sogns Støtteforening og koncentrerer sig nu om at administrere udlån og drift af sommerhus, yde økonomisk støtte til menighedsarbejdet, afholde julemarked, loppemarked og udsende julemærke.

 

2006

Støtteforeningen godkendes som berettiget til at modtage arv uden afgift.

 

2008

Den 5. april holdes det første selvstændige loppemarked i Sognets Hus, da man har besluttet at udskille loppemarkedet fra det årlige julemarked..

Den 30. april bliver ”Stjernerummet ” på Gildhøjhjemmet taget i brug. Initiativ og støtte til indretning af dette smukke gudstjeneste- og meditationsrum er taget af Støtteforeningen.

 

2010

På generalforsamlingen 25/5 2010 omdøbes foreningen til Brøndbyvester Kirkes Støtteforening

 

af Frede Jørgensen, tidligere sognepræst ved Brøndbyvester Kirke