Menighedsrådet

Henvendelse til menighedsrådet kan ske til:

Brøndbyvester Kirke
att.: Menighedsrådet
Præstegårdsvej 4
2605 Brøndby
tlf.: 4346 0824
mni@brondbyvesterkirke.dk


 

​ Menighedsrådets medlemmer


Jens Olsen (formand, formand for økonomi- og forretningsudvalget, medlem af kirke og præstegårdsudvalget)

Tlf. 4022 1098

Mail: jens@brondbyvesterkirke.dk

Hvem er jeg? 

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

 


Elisabeth Nørgaard Frederiksen (næstformand, kontaktperson, forretningsudvalg)

Tlf. 

Mail:

Hvem er jeg? 

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

 

 


Lars Borup (forretningsudvalg, 

Tlf. 

Mail:

Hvem er jeg? 

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

 

 


Jan Lildrup (formand for aktivitetsudvalget samt kirke- og præstegårdsudvalget, MR's bestyrelsesrepræsentant i Sognets Dagligstue)          

Tlf. 

Mail:

Hvem er jeg? 

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

 

 


Hanne Alberts (frivillighedsudvalget)

Tlf. 

Mail:

Hvem er jeg? 

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

 

 


Nini Borup (formand for frivillighedsudvalget, medlem af aktivitetsudvalget)

Tlf. 

Mail:

Hvem er jeg? 

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

 


 

Kurt Damsted (kirkeværge, observatør i Kirke- og præstegårdsudvalget, medlem af forretningsudvalget)

Tlf. 22 82 13 15

Mail: kurt@brondbyvesterkirke.dk

Hvem er jeg? Jeg er kirkeværge. Kirkeværgen varetager det daglige tilsyn med kirkegården og kirkens bygninger mv. samt førelse af inventarlister.

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

 


Søren Broch Kjeldgaard, sognepræst (formand for børne- og ungdomsudvalget, medlem af redaktionsudvalget samt gudstjenesteudvalget og valgbestyrelsen)

Tlf. 

Mail:

Hvem er jeg? 

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

 


Marianne Braae, sognepræst

Tlf. 

Mail:

Hvem er jeg? Jeg har siden maj 2019 været sognepræst her i Brøndbyvester. Inden jeg begyndte at læse teologi i 2011, havde jeg en lang karriere som pædagog. Min mand og jeg bor i embedsboligen på Kløverhøj. Det er meget meningsfuldt for mig at bo og leve der, hvor jeg er sognepræst.

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet? Jeg er som præst født medlem af menighedsrådet. Mit fokus i rådet vil være, hvordan vi kan lave kirke sammen med flest mulige mennesker.


Sigurd Victor Stubbergaard, sognepræst (formand for redaktionsudvalget samt gudstjenesteudvalget, medlem af aktivitetsudvalget)

Tlf. 4346 0803

Mail: svs@km.dk

Hvem er jeg?

"Siden 2018 har jeg været ansat som sognepræst i Brøndbyvester Kirke. Jeg bor i sognet sammen med min kæreste Josefine, der er gymnasielærer på Rødovre Gymnasium, og Jakob, vores søn, der nyder den ubekymrende tilværelse som 2-årig. 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

"Som præst er jeg født medlem af rådet. Jeg er - blandt andet - formand for redaktionsudvalget, der har med vores Kirkeblad, hjemmeside og facebook at gøre." 

 


Anna W. Gross (kordegn, medarbejderpræsentant, medlem af redaktionsudvalget) 

Tlf. 

Mail:

Hvem er jeg? 

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

 

 


Klaus Seidler

 

 

 

 

 

 

 


Anne-Marie Elgaard Seidler 

 

 

 

 

 

 

 


Lisbeth Eilsø 

Oversigt over medlemmer og udvalg

Medlemmer
Jens Olsen (formand)
Elisabeth Nørgaard Frederiksen
(næstformand/kontaktperson)
Hanne Alberts
Lars Borup
Klaus Seidler
Anne-Marie Elgaard Seidler (kasserer)
Lisbeth Eilsø
Nini Borup
Kurt Damsted (kirkeværge)    
Jan Lildrup                           

Fødte medlemmer

Søren Broch Kjeldgaard (sognepræst)

Sigurd Victor Stubbergaard (sognepræst)

Marianne Braae (sognepræst)

Medarbejderrepræsentant
Anna W. Gross

Økonomi- og forretningsudvalget
Jens Olsen (formand)
Elisabeth Nørgaard Frederiksen
(næstformand/kontaktperson)
Anne-Marie Elgaard Seidler (kasserer)
Lars Borup (sekretær)
Kurt Damsted (kirkeværge) 
 

Børne - og ungeudvalget
Søren Broch Kjeldgaard (formand)
Nini Borup
Christa B. Mærkedahl
Anne-Marie Seidler
Sigurd Victor Stubbergaard

Aktivitetsudvalget
Jan Lildrup (formand) 
Sigurd Victor Stubbergaard
Lisbeth Eilsø
Nini Borup                                                                           

 

 

Musikudvalget
Christa Baadsgaard Mærkedahl
Lars Borup
Marianne Braae

Per Egholm

Frivilligudvalget
Nini Borup, (formand)
Hanne Alberts
Lisbeth Eilsø
Karin Olsen (ekstern)
Erna Rasmussen (ekstern)
Ingrid Poulsen (ekstern)
Birthe Anker (ekstern)

Redaktions- og PR-udvalget
Sigurd Victor Stubbergaard (formand)
Søren Broch Kjeldgaard

Mette Nielsen
Anna W. Gross

 

Kirke- og præstegårdsudvalget
Jan Lildrup (formand)
Jens Olsen
Klaus Seidler
Stine Raun Arneberg
Kurt Damsted (Observatør)

Kirkeværge
Kurt Damsted

Valgbestyrelsen
Søren Broch Kjeldgaard
Anna W. Gross

Gudstjenesteudvalg    
Sigurd Victor Stubbergaard (formand)
Søren Broch Kjeldgaard
Christa B. Mærkedahl

Kurt Damsted

Underskriftberettiget
Jens Olsen og Lars Borup

Bygningskyndig
Klaus Seidler suppleres af arkitektfirmaet BN.