Referat af menighedsrådsmøde 01.03.2017

Dagsorden til Menighedsrådsmøde

 1. marts 2017 kl. 17.00

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  1. Dagorden tilføjet evt. og meddelelser
  2. Derefter godkendt

 

 1. Meddelelser

 

 1. Belinda Hoppe vil gerne fratræde som sekretær for og medlem af Menighedsrådet og fortsætte som suppleant. I stedet for indtræder Martin Hoppe på posterne – herunder som medlem af FU.
 2. Der er en generel tavshedspligt i menighedsrådet.
 3. Skærpet tavshedspligt i FU.  Der skal snakkes videre omkring nødvendigheden af det samme i Kirke og præstegårdsudvalget.
 4. Der er givet frist for flytning af campingvogn til 16/4. Herefter vil den blive fjernet for ejerens regning.
 5. Der ønskes at få beskåret træer.
 6. Der er skrevet til Provstiet om, at BVK følger den generelle stigning på honorar på 2,5 pct.
 7. Der har været møde i distrikt foreningen, og JO blev valgt som repræsentant for Glostrup Provsti til delegeretmøde.
 8. Det sidste møde, inden nedlæggelse, i Provstiets Visionsgruppe, har været afholdt. Konferencen som gruppen afholder, har 77 tilmeldte.
 9. Visionsgruppen har også stået for migrantgudstjenesten og der vil muligvis blive møde herom den 6. april, men nærmere følger.
 10. Der er ansat en ny praktikant, der skal være hos kirketjenerne.

 

 1. Evt.
  1. Til april mødet kommer Helle Marie Danielsen fra Skoletjenesten.
  2. Stine og Lena kommer og snakker om begravelse mm. til marts mødet
  3. 12/3 kl. 15 er der koncert i kirken
  4. Punkt til næste møde: Lydanlæggene
  5. Punkt til næste møde: Ad-hoc IT-udvalg. Hvilke aftaler ligger der.
  6. Ved arrangementer skal der bestilles rengøring, så de frivillige ikke skal stå med det hele efter en lang dag.
  7. Lisbeth C. sender ”vejledning” til Churchdesk app.
  8. Punkt til næste menighedsrådsmøde: Den gode kommunikation!

 

 1. Lukket møde.

 

På mødet gennemgik MR de indlæg, der kom frem på seminaret for Menighedsrådsmedlemmer og personale i foråret 2016, med hensyn til projekter i og visioner for fremtiden.

 

Punkterne blev opdelt, således at der var noget, som man skal arbejde videre med, punkter som skal gemmes - punkter som tages op senere, og punkter som man ikke vil arbejde videre med. De forskellige udvalg står for at arbejde videre med punkterne, men man kan få hjælp fra andre end udvalgets medlemmer.

Ophavsret: