Referat af menighedsrådsmøde 27.04.2017

Referat af Menighedsrådsmøde

27 april 2017 kl. 19.00

 

Fraværende:  Belinda, Lars, Kurt, Poul, Jacob

 1. Eksterne gæster

 

 • Helle Marie Danielsen fra Skoletjenesten
  • Aflyst af Helle Marie Danielsen

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt

 

 1. Meddelelser
 • Formand
  • Skal være skarpere ordstyrer.
  • Bestræber sig på at mødet skal være fra kl. 19.00-21.00
  • Der er sket en procedure fejl vedrørende Belinda er blevet suppleant og Martin blev menighedsråds repræsentant. Dette er nu omgjort, da det ikke kan lade sig gøre rent proceduremæssigt.
  • Vi skal huske og snakke til hinanden i en ordentlig tone og gerne have et smil på læben.
  • Lars Borup har sygemeldt sig fra hvervet som Kirkeværge i ca. 1-2 måneder eller så længe det nu varer.
  • Poul deltage ikke i møderne, men vil blive indkaldt, hvis der skulle blive brug for ham som stedfortræder.
  • Lokalplan 235 – Kurt var til PU-møde den 1. marts, hvor provstiet anførte at de ikke havde nogen bemærkninger til lokalplanen. Høringsperioden udløb 12. april. Vi skulle have haft behandlet dette på mødet den 1 marts, men det glippede desværre. Vi skal blive bedre til dette i fremtiden.
 • Næstformand
  • Vi er blevet kontaktet omkring samarbejde med Nygårds Sogn. Nygårds Sogn vil gerne deltage i samarbejdet om fælles kordegnefunktion, som allerede er etableret mellem Brøndbyvester Sogn og Brøndbyøster Sogn. Der forventes 2,5 times arbejde om ugen for Nygårds Sogn, men det vil blive registreret, hvor meget der reelt er tale om. Vi starter med en 3 måneders prøveperiode. Udgifter bliver delt forholdsmæssigt efter indbyggertal i hvert sogn.
   Der foreligger en aftale der beskriver samarbejdet i detaljer.
   Godkendt af menighedsrådet.
  • Migrantgudstjenesten i Brøndby Strand Kirke den 24. september.
   Hvert sogn skal give et tilsagn på kr. 2.500.

Hensigt om at det skal minde om Pinsesuset.
Der deltager også de 4 migrantmenigheder, der er i sognet.
2 frivillige fra BV sogn: Elisabeth og Jens deltager. Ser gerne at 1 præst deltager. Der bliver aftalt hvem af præsterne der evt. deltager, når vi kommer tættere på datoen.
Hvert sogn bidrager selv med kirkebil.

 • Personalet har fri den 1. maj. Dette ophører fra 2018. Til gengæld har personalet fortsat fri 5. juni.
  Godkendt af menighedsrådet.

 

 

 • Der skal ansættes en ny gartner, da der er en af gartnerne, der har fundet et andet job.
 • Bordet rundt
  • Der har været møde i folkekirkens skoletjeneste omkring sammenlægningen af de enkelte tjenester. Tåstrup har kontaktet dem omkring sig for at være med i sammenlægningen.
   De nye forløb blev gennemgået og kommer ud i et katalog snart. Bl.a. nye samarbejder med museer f.eks. Cirkusmuseet.
  • Tine informerer omkring sangaftener. De bliver indstillet i den form de har nu. Tine og Preben er ved at udforme en ny måde de skal holdes på.
   Udligning af generationskløft. Eventuelt musikalsk gudstjeneste på Gildhøj hjemmet.
  • Den hvide stola må ikke benyttes uden menighedsrådets eller Biskoppens godkendelse.
   Menighedsrådet opfordrer Tine til at lave en ansøgning om at bruge den hvide stola ved kirkelige handlinger. Efter godkendelse fra menighedsrådet sendes en sådan ansøgning til Provsti og Stift. Behandles på næste menighedsrådsmøde.
  • På lørdag starter lejr med 67 konfirmander.

 

 1. Økonomi
 • Kvartalsrapport pr. 31.03.2017
  • Godkendt af menighedsrådet.

 

 • Andet
  • Oplyst om foreløbig driftsramme for 2018
  • Senest den 15. juni skal MR behandle budgetbidraget 2018
  • Senest den 15. september afholdes møde med Provsti om budget 2018
  • Senest den 15. november vedtages endelige budget 2018
  • Ansøgning om frie midler i budget 2016 – Godkendt af PU
  • Ansøgning om at videreføre anlægsbevilling kr. 39.000 til vedligehold af præstebolig – Godkendt af PU
  • Ansøgning om tilladelse til at forhøje den kontante kassebeholdning til kr. 10.000  Godkendt af PU
  • Kvartalsrapport for 4. kvartal 2016 – Godkendt af PU
  • Aftale om betaling af vand i præsteboligen Østervang 3. – Godkendt af PU
  • Anmodning om 5 % midler i alt kr. 21.112,76 – (BV Sogn havde trukket ansøgningen) – Bliver afvist af PU
  • Børne og Ungeudvalg vil gerne have separat budget, hvoraf det fremgår, hvor meget det har til rådighed.
   Godkendt af menighedsrådet - formanden vil sørge for dette.

 

 1. Udvalgene
  • Spørgsmål til udvalgene

 

Kirke og præstegårdsudvalget (referat forelå)

 • Klaus er kontaktperson for pludseligt opståede sager, som ikke selv kan løses.
 • Der er sat landmåler i gang med at færdiggøre opmålingen af grunden ved motorvejen.
 • Stine ville gerne have et elektronisk kirkegårdskort.
  Brøndbyøster har sagt ja til det elektroniske kirkegårdskort.

Stine indhenter tilbud.


Undersøge muligheden for at Nygårds kirke og Brøndby Strand kirke også bidrager til økonomien i kortet.
Bliver taget op til næste menighedsrådsmøde.

 • Der er startet løbende renovering af Funktionærbolig bl.a. de rådne vinduer og døre.
  Renovering af taget skubbes lidt.
 • Præstegården skal have renoveret taget. Arkitekten er i gang med at indhente priser på.
  Tagrende konstruktionen skal laves om da det giver problemer med indtrængende vand.
 • Den gamle del af præstebolig (Præstegården) er brandfarlig på 1. sal. Den må kun benyttes til opbevaring og ikke til beboelse.  Der skal bl.a. sættes nye gipsplader op for at mindske risikoen. Til gengæld vil der blive foretaget ”ombygning” nedenunder, så der bliver et ekstra værelse.
 • Der arbejdes på en lettere adgang til kirkegården for gangbesværede.
  Der er udarbejdet nogle tilbud - som er blevet stoppet da det blev meget dyrt.
 • Kirkegårdsmuren er stadig under renovering, men blev stoppet pga. sygdom. Når  temperaturen bliver over 15 grader igen, forsættes arbejdet med muren, men det vil være så godt som umuligt, at undgå at muren skaller.

 

Børne og ungeudvalget (referat forelå)

Vedtaget at vedtægterne videreføres i BU udvalget.

 

 1. Anmodning om udlån af Sognets Hus en søndag eftermiddag til Krea
  • Man vil gerne låne Sognets Hus i ca. 5 timer, der er ca. 15-20 forhåndstilmeldte. Det drejer sig om f.eks. strik, syning, hækling

Godkendt af menighedsrådet

 

 1. "Sjælesorg på nettet/chat-præst" – Skal vi linke til det fra hjemmesiden, evt. henvise til det på FB.
  • Anna og Belinda arbejder på udformningen på hjemmeside og Tine på FB

Godkendt af menighedsrådet

 

 1. Spørgetid fra tilhørerne

 

 1. Eventuelt
  • Et par stykker fra støtteforeningen deltager i Vest Voldens loppemarked, i Rødovrecenteret den 12. maj, med nogle af alle de ”lopper” der allerede er modtaget i Præstegården - menighedsrådet fandt ideen god.
  • Forårsfesten var en fantastisk aften med rigtig god underholdning, som gerne må gentages.
  • Der er kommet en bog der hedder menighedsrådsarbejde i praksis. Der bliver bestilt en til alle medlemmer af menighedsrådet.
  • Beredskabsstyrelsen har været ude og se på bunkeren. Den skal renoveres og det arbejde har Beredskabsstyrelsen igangsat en undersøgelse om.

 

Ophavsret: