Referat af menighedsrådsmøde 22.06.2017

Referat af Menighedsrådsmøde

Torsdag den 22 juni 2017 kl. 17.00

 

Afbud: Jacob, Fay, Klaus

 

 1. Oplæg om kommunikation kl. 17.00-19.00 (Lukket møde)

 

 1. Eksterne gæster
  • Lonni – Ny korleder vil gerne komme og hilse på os

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt

 

 1. Meddelelser
 • Formand
  • Der er valg til provstiudvalg og stiftsrådsmøde til efteråret.
  • Vi havde, ikke fået sendt ansøgning om kirkegårdskort, ind til Provstiudvalget, som derfor ikke havde behandlet ansøgningen.  Ansøgning er nu sendt og bestillingen vil blive udført alligevel, da vi forventer at få det godkendt på efterbevilling.
  • Præsterne skal selv sørge for indboforsikring.
  • Sikkerhedsstillelse vedr. arbejde på Østervang 3 bliver frigivet efter underskrift fra formand.
 • Næstformand
  • Ministeren har orienteret om løn, fremskrivningsprocenter og anlæg. Der er lavet en del forsøg inden for folkekirken. Menighedsrådende er inviteret til at deltage i oplysning omkring disse forsøg. Folk kan tilmelde sig til Elisabeth.
  • Menighedsrådet havde på et møde, hvor forskellige tiltage fra ”Strategidagen” var oppe, vedtaget, at man allerede nu kunne lave et blomstersted, hvor man kunne lægge blomster fra bisættelser ud for de forskellige ugedage. Kirkegårdspersonalet var ikke begejstret for ideen og MR kunne godkende, at det alligevel ikke bliver iværksat.
 • Bordet rundt
  • Der er nogle sognebørn der har udtrykt ønske omkring fyraftensgudstjenester.
   • Evt. afkortet gudstjeneste/andagt startende ved 17.00 – 17.30 tiden.
   • Evt. i forlængelse af arrangementer i kirken.
   • Kunne også være en morgen gudstjeneste.
   • Kirkekaffe/vin/ost i våbenhuset efter gudtjenesten.
   • MR kunne bidrage med arbejdskraft til madlavning.
   • Gudstjenesteudvalget går i gang med at bearbejde ideen og vi regner med at starte op i august/september.
  • Korene starter op 23. august. Lonni vil have PR materiale parat i god tid.

Ansøgning omkring brug af den ”hvide præstekjole” - messeklæder – alba + stola/messehagel er udfærdiget for en af præsterne - og klar til afsendelse til biskoppen efter underskrift fra Jens og Tine.  Det er allerede vedtaget af MR, at den ”hvide præstekjole” må benyttes og ansøgningen blev godkendt.

Personalet har været på rundvisning på kirkegården.

Sidste chance for indlæg til kirkebladet. Præsentere Lonni i kirkebladet.

 

 

Den røde messehagel er blevet udlånt.

Fra den 5. – 9. marts i 2018 skal Provstiets præster på ”studie” tur til Rom.

Bøgerne om menighedsrådsarbejde i praksis er blevet indkøbt og udleveret.

Forslag om arrangementer kun for MR – Ikke med personalet og vice versa. Begge dele kunne være en mulighed, men der var stor stemning for, at holde de forskellige arrangementer af festlig karakter – sammen både MR og personale.

Støtteforeningen inviterede Menighedsrådet til at se sommerhuset i Dronningmølle i efteråret. Lars laver en doodle

 

 1. Økonomi
  • Ingen bemærkninger

 

 

 1. Udvalgene

KPU har arbejdet aktivt med alle punkterne på deres liste.

Træpælene opsat af landmåler er fjernet/flyttet. Der er snakket om at opsætte jernspyd i stedet for træpælene.

Forslag om at invitere til en samtale med naboer omkring skellet.

Kirkesyn.

Renovering af styringen af klokkerne.

360 graders rundtur i kirken. Tilbud på 1.995 kr. eks moms for at få det lavet.

 • Dette er sat i gang.
 • Når det skal filmes, skal kirken pyntes op.

Der var problemer med, at tunge lastbiler skulle køre op til Præstegården for at hente affaldscontainere, da det ødelagde vejen. Det var meget bekosteligt, så man ville ind til videre flytte dem længere ned ad vejen. Der ville dog også være andre muligheder, så udvalget arbejder videre med sagen i samarbejder med Søren.

Synsrapporterne er sendt til provsten. Der mangler enkelte rapporter, grundet at der mangler priser.

 

 1. Spørgetid fra tilhørerne
  • Lonni havde Bente med, som måske ville være frivillig. Bente er velkommen.
  • Pinsesuset – Hvem har indflydelse på afviklingen af det? Hvem står for afviklingen?

Aktivitetsudvalget vil gå videre med feedback til arrangørerne, da det var meget ustruktureret (gælder også tidligere år).

 

 1. Eventuelt

 

 1. Aftaler

  Referat af Menighedsrådsmøde

  Torsdag den 22 juni 2017 kl. 17.00

   

  Afbud: Jacob, Fay, Klaus

   

 2. Oplæg om kommunikation kl. 17.00-19.00 (Lukket møde)
 3.  

 4. Eksterne gæster
  • Lonni – Ny korleder vil gerne komme og hilse på os
 5.  

 6. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt
 7.  

 8. Meddelelser
 9. Formand
  • Der er valg til provstiudvalg og stiftsrådsmøde til efteråret.
  • Vi havde, ikke fået sendt ansøgning om kirkegårdskort, ind til Provstiudvalget, som derfor ikke havde behandlet ansøgningen.  Ansøgning er nu sendt og bestillingen vil blive udført alligevel, da vi forventer at få det godkendt på efterbevilling.
  • Præsterne skal selv sørge for indboforsikring.
  • Sikkerhedsstillelse vedr. arbejde på Østervang 3 bliver frigivet efter underskrift fra formand.
 10. Næstformand
  • Ministeren har orienteret om løn, fremskrivningsprocenter og anlæg. Der er lavet en del forsøg inden for folkekirken. Menighedsrådende er inviteret til at deltage i oplysning omkring disse forsøg. Folk kan tilmelde sig til Elisabeth.
  • Menighedsrådet havde på et møde, hvor forskellige tiltage fra ”Strategidagen” var oppe, vedtaget, at man allerede nu kunne lave et blomstersted, hvor man kunne lægge blomster fra bisættelser ud for de forskellige ugedage. Kirkegårdspersonalet var ikke begejstret for ideen og MR kunne godkende, at det alligevel ikke bliver iværksat.
 11. Bordet rundt
  • Der er nogle sognebørn der har udtrykt ønske omkring fyraftensgudstjenester.
   • Evt. afkortet gudstjeneste/andagt startende ved 17.00 – 17.30 tiden.
   • Evt. i forlængelse af arrangementer i kirken.
   • Kunne også være en morgen gudstjeneste.
   • Kirkekaffe/vin/ost i våbenhuset efter gudtjenesten.
   • MR kunne bidrage med arbejdskraft til madlavning.
   • Gudstjenesteudvalget går i gang med at bearbejde ideen og vi regner med at starte op i august/september.
  • Korene starter op 23. august. Lonni vil have PR materiale parat i god tid.
 12. Ansøgning omkring brug af den ”hvide præstekjole” - messeklæder – alba + stola/messehagel er udfærdiget for en af præsterne - og klar til afsendelse til biskoppen efter underskrift fra Jens og Tine.  Det er allerede vedtaget af MR, at den ”hvide præstekjole” må benyttes og ansøgningen blev godkendt.

  Personalet har været på rundvisning på kirkegården.

  Sidste chance for indlæg til kirkebladet. Præsentere Lonni i kirkebladet.

   

   

  Den røde messehagel er blevet udlånt.

  Fra den 5. – 9. marts i 2018 skal Provstiets præster på ”studie” tur til Rom.

  Bøgerne om menighedsrådsarbejde i praksis er blevet indkøbt og udleveret.

  Forslag om arrangementer kun for MR – Ikke med personalet og vice versa. Begge dele kunne være en mulighed, men der var stor stemning for, at holde de forskellige arrangementer af festlig karakter – sammen både MR og personale.

  Støtteforeningen inviterede Menighedsrådet til at se sommerhuset i Dronningmølle i efteråret. Lars laver en doodle

   

 13. Økonomi
  • Ingen bemærkninger
 14.  

   

 15. Udvalgene
 16. KPU har arbejdet aktivt med alle punkterne på deres liste.

  Træpælene opsat af landmåler er fjernet/flyttet. Der er snakket om at opsætte jernspyd i stedet for træpælene.

  Forslag om at invitere til en samtale med naboer omkring skellet.

  Kirkesyn.

  Renovering af styringen af klokkerne.

  360 graders rundtur i kirken. Tilbud på 1.995 kr. eks moms for at få det lavet.

 17. Dette er sat i gang.
 18. Når det skal filmes, skal kirken pyntes op.
 19. Der var problemer med, at tunge lastbiler skulle køre op til Præstegården for at hente affaldscontainere, da det ødelagde vejen. Det var meget bekosteligt, så man ville ind til videre flytte dem længere ned ad vejen. Der ville dog også være andre muligheder, så udvalget arbejder videre med sagen i samarbejder med Søren.

  Synsrapporterne er sendt til provsten. Der mangler enkelte rapporter, grundet at der mangler priser.

   

 20. Spørgetid fra tilhørerne
  • Lonni havde Bente med, som måske ville være frivillig. Bente er velkommen.
  • Pinsesuset – Hvem har indflydelse på afviklingen af det? Hvem står for afviklingen?
 21. Aktivitetsudvalget vil gå videre med feedback til arrangørerne, da det var meget ustruktureret (gælder også tidligere år).

   

 22. Eventuelt
 23.  

 24. Aftaler
Ophavsret: