Referat af menighedsrådsmøde 31.08.2017

Referat af Menighedsrådsmøde

31 august 2017 kl. 17.00

 

Afbud: Kurt

Eventuelt Fællesspisning kl. 17.00 – 18.00

 

 1. Eksterne gæster
 • Arkitekt Mogens Nielsen

Oplæg og gennemgang af tag renoverings projektet i Sognets Hus.

(Materialet bliver udsendt til alle i starten af uge 35 - 2017)

 • Efter gennemgang af de to modeller for skift af tag, blev det besluttet af et enigt MR at arbejde videre med Model 2.
 • Forslag om ovenlys vinduer på toiletter skal inkluderes. Skift af sidste gavl skal også inkluderes.
 • Mogens indhenter overslag på tag-på-tag under byggefasen.
 • Arbejde hen imod at udbudsmateriale ligger klar primo december.
 • Budget for taget er 2.3 millioner

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt

 

 

 1. Meddelelser
 • Formand
  • Har været til møde i provstiet, hvor der skulle vælges medlemmer til provstiudvalget.
  • Anne-Marie blev valgt til bestyrelsen til Folkekirkens skoletjeneste
  • Der er opstillet 3 personer til provstiudvalget.
  • Der er nedsat en valgbestyrelse.
  • Kandidatliste skal indsendes senest 11. september
 • Provstiudvalg v/formand
  • Jens Olsen bliver opstillet af Brøndbyvester Sogn MR
 • Næstformand
  • Husk Lørdag 30. september – Personaledag
  • MU samtaler 21. september
  • 24. september er der migrantgudstjeneste i Brøndby Strand
 • Bordet rundt
  • Konfirmandindskrivning: 91 indskrivninger
  • MR bakker op om 10, 12 og 14 som de tider der er konfirmandgudstjenester.
  • Vi vil indsamle brugt konfirmationstøj, som kan udlånes.
  • Vi har fået doneret 3 hellige tre konger statuer. Der arbejdes på at sætte dem på udstilling i Sognets Hus.
  • Biskoppen har udbedt sig en teologisk redegørelse for brug af den hvide præstekjole. MR bakker op om ideen.

 

 

 1. Økonomi
 • Kvartalsrapport for perioden 1/1 til 31/6 – 2017
  • Godkendt
 • Budgetskema for udvalg pr. 30.06.2017
  • Gennemgået
 • Ansøgning fra ”fængselskirken” i Herstedvester om økonomisk støtte
  • Det er vedtaget at støtte med 30.000 kr. om året i årene 2018-2021
  • Undersøge muligheden for at besøge fængslet

 

 

 1. Udvalgene
 • Spørgsmål til udvalgene
  • Hospitalsklovnene bliver taget op på et fællesmøde med B&U og Aktivitetsudvalgene
  • Materialegården er ved at blive renoveret.
   • MR er glade for støtte fra kirkegårdspersonalet
  • Der ønskes at KPU drøfter ”sorte” pletter på kirken
   • Dette bliver taget op på næste PKU møde
  • Jens skal være julemand til børnekorets julekoncert.
 • Strikning af Dåbsklude
  • Der bliver strikket dåbsklude.
   • MR betaler garn og mønstre
   • Regner med opstart 1. januar

 

 

 1. Spørgetid fra tilhørerne

 

 

 1. Eventuelt

Orientering fra kordegnen ang. antallet af udmeldelse i 2017. Derudover medlemsantal og antallet af sognets beboere, som det kan ses under ”Fakta om sognet” i Sogn.dk

 

 1. Aftaler
  • Der arbejdes videre med projekt tag.
Ophavsret: