Referat fra menighedsrådsmødet 22. november 2018

 

Referat fra konstituerende menighedsrådsmøde

Torsdag den 22 november 2018 kl. 17.00-19.00

 

Afbud: Jacob og Anne-Marie (Anne Marie havde afleveret fuldmagt til Jens Olsen)

 1. Spisning for MR – kl. 17.00-19.00

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt med tilføjelse af punkt 11

 

 1. Meddelelser

 

 1. Valg af formand (skriftlig)
  Jens valgt med 9 stemmer, Fay 1 og 1 blank

 

 1. Valg af næstformand/kontaktperson (skriftlig)
  Retningslinjer for posten som Kontaktpersonen blev præciseret. Kontaktpersonens opgaver er, at udføre det MR har vedtaget. Bør have en god kontakt til daglig leder.
  Elisabeth valgt med 8 stemmer, Fay 2 og 1 blank

 

 1. Valg af kirkeværge
  Kurt Damsted blev genvalgt

 

 1. Valg af kasserer
  Anne-Marie Seidler blev genvalgt

 

 1. Valg af sekretær
  Lars Borup blev genvalgt.

 

 1. Valg af bygningskyndig
  Jf. Menighedsrådslovens paragraf 10 stk. 8, kap. 2
  Klaus Seidler suppleres af arkitektfirmaet BN.

 

 1. Godkendelse af underskiftsberettigede
  Jens Olsen og Lars Borup

 

 1. Udvalg
 1. Forretningsudvalg/Økonomiudvalg
  Jens (formand), Elisabeth, Anne-Marie, Lars, Kurt, Lisbeth C.
 2. Kirke- og Præstegårdsudvalg
  Jan (formand), Fay, Jens, Klaus, Stine, Kurt (observatør)
 3. Aktivitetsudvalg
  Jan (formand), Lisbeth C., Lisbeth E., Nini, Sigurd
 4. Redaktions- og PR-udvalg
  Sigurd (formand), Lisbeth C., Søren, Anna
 5. Børne- og ungeudvalg
  Søren (formand), Anne-Marie, Nini, Sigurd, Christa
 6. Musikudvalg
  Fay (formand), Christa, Preben, Sigurd
 7. Frivilligudvalg
  Nini (formand), Hanne, Lisbeth E., samt eksterne Karin O., Erna R., Ingrid P., Birthe A.
 8. Gudstjenesteudvalg
  Sigurd (formand), Lisbeth C., Søren, Christa, Preben

 

 

 1. Forretningsorden blev godkendt
   
 2. Eventuelt
  Betaling for Pinsesuset hævet til 4.500,-
  Der opfordres til at vi sender et velkomstbrev til nye indflyttere til sognet (ca. 300). MR fandt ideen var god og vil anmode kordegnen om at sætte det i gang.

 

Fra kl. 19.00-21.00 Lukket menighedsrådsmøde

 

Punkt 1.            Bonava fortalte om, hvor langt man var kommet i forbindelse med byggemodning mm. af præstegårdsjorden.

 

Punkt 2.            Personalesag m. beslutning om afskedigelse.