Indkaldelse til menighedsrådsmøde den 27. marts 2019

 

Dagsorden til menighedsrådsmødet

27. marts 2019 kl. 19.00

 

 1. Sigurd vil præsenterer/fortælle om sit projekt

”Paulus” fra kl. 19.00-19.30

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

 1. Bemærkninger til referat fra sidst

 

 1. Meddelelser
 • Formand
 • Næstformand
 • Bordet rundt
 1. Klage fra borger ifm. bisættelse (Kurt Damsted)

 

 1. Økonomi
 • Kvartalsrapport
 • Årsregnskab 2018
 • Input til budget 2020 (deadline for aflevering mv.)

 

 1. Udvalgene
 • Spørgsmål til/fra udvalgene
 • Udlejning af salene i Sognets Hus til arrangementer hvor vores parter fx er erhvervsdrivende mv.
 • Entré ved arrangementer med kendte og efterspurgte foredragsholdere mv.
 • Brug af sociale medier ved vores offentlige arrangementer.

 

 1. Spørgetid fra tilhørerne

 

 1. Eventuelt