Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat af menighedsrådsmøde den 28. august 2019

 

Referat fra menighedsrådsmødet 28. august 2019 kl. 19.00

 

1.       Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

2.       Bemærkninger til referat fra sidst

Ingen bemærkninger.

 

3.       Meddelelser

·         Formand

Kirkeligt Forum holder messe i Fredericia 26. september.

Brev fra en borger i sognet. Der er sendt et svar.

Der er møde i Annexgården i Brøndbyøster den 3. september kl. 11.00 omkring resultatet af radon-målingerne i præsteboligerne.

Den 9. november er der provstikonference på Glostrup Parkhotel.

Der er møde 2. september i Distriktsforening Helsingør Sydøst bl.a. omkring menighedsrådsvalg 2020 samt bispevalg 2020.

Tak til Lisbeth Eilsø for arbejdet med de velbenyttede dåbsklude (til dato 282).

 

·         Næstformand

Der er MUS-samtaler i september.

Der er international gudstjeneste den 29. september i Brøndby Strand Kirke.

Der er ansat en ny gartner på kirkegården pr. 1. september.

 

·         Bordet rundt

Konfirmandindskrivningen resulterede i 58 på lejrhold og 27 på hjemmehold.

De starter på tirsdag, og der er weekendlejr 5-6. oktober.

Der er mange tjenester i kirken og sognet ændrer sig også demografisk, og præsterne synes, de sender mange glade mennesker ud fra kirken.

De tre præster har fordelt arbejdsopgaverne mellem sig. Søren tager sig af konfirmanderne, Sigurd af kirkebladet og Marianne tager sig af Dagligstuen, hvor hun er blevet formand.

Der vil komme et indslag om ånd på hvert kommende menighedsråds-møder.

 

4.       Økonomi

·         Kvartalsrapport pr. 30.06.2019 blev gennemgået og godkendt.

·         Budgetsamrådsmøde den 3. september kl. 19.00 i Brøndbyøster, Annexgården.

 

5.       Udvalgene

·         Spørgsmål til/fra udvalgene

Hele menighedsrådet informeres om to-do-listen. Så alle ved, hvor meget der arbejdes i menighedsrådets områder.

Der arbejdes igen på en handicap-adgang mellem kirke og Sognets Hus. Forhåbentlig her til efteråret.

Facaden på Sognets Hus bliver malet op.

Tilsagn fra menighedsrådet om præst Marianne Braae´s indtræden i følgende udvalg: Børne- og Ungeudvalg, Musikudvalg, Aktivitetsudvalg samt Gudstjenesteudvalg.

”Reklameskilt” opsættes foran kirken før diverse arrangementer.

Kirkebladet har skiftet udseende og har fået meget ros. Foreløbig bliver det de næste to gange uddelt af de lokale spejdere.

 

6.       Spørgetid fra tilhørerne

 

7.       Eventuelt