Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat af menighedsrådsmødet 30.10.2019

Dagsorden til menighedsrådsmøde 30. oktober 2019 kl. 19.00

 

1.       Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

2.       Meddelelser

·         Formand

Høringssvar sendt til Brøndby Kommune ang. 2G.008 – Grøn kile ved Brøndbyvester Landsby.

Møde i Distriktsforeningen 4. november – vedr. bispevalg og menighedsrådsvalg.

Mødedatoer for 2020 tages op på november mødet. (Lukket møde)

Indsamling i kirken 2020 tages op på november mødet. (Lukket møde)

 

·         Næstformand
Der søges en ny weekendsanger.

 

·         Bordet rundt

Brøndbyvester skole og privatskolen er tilmeldt skoletjenesten.

Mindre tilslutning til efterårsfesten blev berørt. Antallet af fester er mange.

Vi prøver at kigge på prisniveauet.

Forårsfesten er fastlagt til 24. april 2020.

Succesen ”Ro til tro” lægges om onsdagen i en anden uge.

Der er produceret 40 nye dåbsklude (nu totalt 325). Stor tak til strikkeren.

Der er lavet 75 puder til salg ved Allehelgens.

Vi fortsætter deltagelsen i Vejkirkeprojektet, og forslag til vejkirkefolderteksten blev vendt.

 

·         Takster for benyttelse af Brøndbyvester Kirke

Der sendes et nyt oplæg til menighedsrådsmødet i januar 2020.

 

·         Grøn Kirke v/Kurt Damsted

Baggrunden for at være grøn kirke er iflg. MR-rådet opfyldt.

Udvalget består af Søren, Klaus, Kurt, Jens og Stine - der udarbejdes et oplæg til januar mødet.

 

3.       Økonomi

·         Godkendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal - blev gennemgået og godkendt.

·         Godkendelse af endeligt budget for 2020

Endeligt budget med tilpasning af den udmeldte ramme fra PU blev gennemgået og godkendt, og regnskabsføreren bemyndiges til at aflevere det endelige budget i ”Økonomiportalen” den. 31. oktober 2019.

Endeligt budget afleveret den 31. oktober 2019 kl. 08:31 med CVR.nr 65101513.

·         Godkendelse til oprettelse af dankort til kirketjener Claus S. Rasmussen – blev godkendt.

 

4.       Udvalgene

Menighedsrådet har vedtaget at lave en foreløbig handicapvenlig adgang for enden af muren i forlængelse af kapellet. Der stiles senere mod en bedre og mere varig løsning.

Gudstjenesteudvalget kommer med et ideoplæg i januar omkring gudstjenesterne.

Der indkøbes 10 salmebøger med stor skrift.

 

5.       Spørgetid fra tilhørerne

 

6.       Bemærkninger til referatet

 

7.       Eventuelt