Dagsorden til menighedsrådsmødet den 27. november 2019

Dagsorden for Menighedsrådsmøde 27. november 2014

 

 

 

  1. Godkendelse af dagsorden

 

  1. Meddelelser fra formand og medlemmer

- Nye MR-møde datoer 2015!!

- Genvalg til posterne i Menighedsrådet.

 

  1. Økonomi

 

  1. Nyt fra udvalgene

 

  1. Telefoni (v. Gitte)

 

  1. Arrangementer

 

  1. Eventuelt

 

  1. Spørgetid fra tilhørerne