Dagsorden til menighedsrådsmøde 27.11.2019

 

Dagsorden til konstituerende menighedsrådsmøde

 1. . november 2019 kl. 19.00 (Lukket møde)

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

 1. Meddelelser
 • Mødedatoer i 2020
 • Indsamling i kirken 2020

 

 1. Valg af formand (skriftlig)

 

 1. Valg af næstformand/kontaktperson (skriftlig)

 

 1. Valg af kirkeværge

 

 1. Valg af kasserer

 

 1. Valg af sekretær

 

 1. Valg af bygningskyndig

 

 1. Godkendelse af underskiftsberettigede

 

 1. Udvalg
 1. Forretningsudvalg/Økonomiudvalg
 2. Kirke- og Præstegårdsudvalg (KPU)
 3. Aktivitetsudvalg
 4. Redaktions- og PR-udvalg
 5. Børne- og ungeudvalg
 6. Musikudvalg
 7. Frivilligudvalg
 8. Gudstjenesteudvalg

 

 1. Forretningsorden
 • Godkendelse af ”Bilag til regnskabsinstruks”

 

 1. Eventuelt

 

 

Ophavsret: