Indkaldelse til menighedsrådsmøde 29.01.2020

 

 

Dagsorden til menighedsrådsmødet

 29. januar 2020 kl. 19.00

 

Provst Ove Kollerup Nielsen samt præst Pernille Nærvig Petersen, som er efteruddannelseskonsulent – kommer igen og gir en orientering om efteruddannelse for nyansatte præster mv. til menighedsrådet.

 

”Det åndelige kvarter”

v/Kurt Damsted og Marianne Braae

 

 

 

1.    Godkendelse af dagsorden

 

2.    Meddelelser

·       Formand

·       Næstformand

·       Bordet rundt

 

3.    Økonomi

·       Ansøgning fra PU, om fortsat støtte i 2020 til diakonalt projekt i Herstedvester Fængsel. (Bilag vedlagt)

·       Orientering om PU´s anmodning om at udfylde bilag 1.

”Videreførelse af midler til ikke udførte anlæg”

i budget 2020. (Bilag vedlagt)

 

4.    Udvalgene

·       Kirkeblad (Økonomi)

 

5.    Spørgetid fra tilhørerne

 

6.    Bemærkninger til referatet

 

7.    Eventuelt