Indkaldelse til menighedsrådsmøde den 26. februar 2020

 

 

Dagsorden til menighedsrådsmødet

26. februar 2020 kl. 19.00

 

 

 

1.    Meddelelser

·       Formand

·       Næstformand

·       Bordet rundt

 

2.    Drøftelse af brandforhold og personantal i kirken

 

3.    Økonomi

·       Ansøgning fra ”Seniorklubben” om tilskud.

 

4.    Udvalgene

·       Drøftelse af aktivitets- og børneudvalgets prioriteringer.

(Oplæg fra Jan og Sigurd)

 

5.    Spørgetid fra tilhørerne

 

6.    Bemærkninger til referatet

 

7.    Eventuelt

 

Ophavsret: