Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat fra menighedsrådsmødet 26.02.2020

Referat fra menighedsrådsmødet den 26. februar 2020 kl. 19.00

 

Afbud: Elisabeth, Marianne, Klaus.

 

0.       Dagsorden

Godkendt.

 

1.       Meddelelser

·         Formand

Jens deltager i formandsmøde Menighedsrådsforeningen den 1. april, samt en generalforsamling i Helsingør Stifts Distriktsforening den 10. marts.

Sigurd deltager i Stiftssamtaler før bispevalget den 15. april.

Der er ansat en ny weekendsanger. Starter 1. marts.

Lauritz.com eftermiddag blev gennemført med 42 vurderinger fra 60 personer.

Vi holder informationsmøde om Menighedsrådsvalg tirsdag den 12. maj kl. 19.00.

En mormor hjælper til hos børnekorene om onsdagen. Tak for det.

·         Næstformand

·         Bordet rundt

Folkekirkens Nødhjælp har indsamling søndag den 8.3. Der er lidt fortæring efter indsamlerne kommer hjem.

Håndværkere bedes aftale tid med kontorerne, for at finde et tidspunkt, der ikke griber ind i aktiviteter mv. i huset helst med udgangspunkt i mandagene.

Der er 30 minikonfirmander fra 2. klasse. Fastelavn blev gennemført med 120 personer trods dårligt vejr og vinterferie. Tak til de frivillige. Tak til Arne, som trådte til som vikar ved børnegudstjenesten.

Sigurd har været til møde omkring det nye Gildhøj i Vesterled.

 

2.       Drøftelse af brandforhold og personantal i kirken

Der henvises til internt notat.

 

3.       Økonomi

·         Ansøgning fra ”Seniorklubben” om tilskud - ansøgning godkendt.

·         Budgetinput/ønsker til budget 2021 – afleveres senest den 1. april til

regnskabsfører via mail med cc. formand/kasserer.

Man bør skelne mellem, om det er drift eller vedligehold og nyanskaffelser, samt  kursusønsker.

·         Indkøb af ”Farmertruck” til kirkegården mv.

Anskaffelse af demomodel til kr. 62.399,- blev godkendt og ansøgning til PU herom.

 

4.       Udvalgene

·         Drøftelse af aktivitets- og børneudvalgets prioriteringer.

(Oplæg fra Jan og Sigurd)

Drøftelsen er taget til efterretning.

Fordelingen mellem budgetposterne i de forskellige udvalg kan omposteres i 2020, men fremadrettet skal de med i budgettet.

ABA-anlæg (brandalarm) er godkendt i provstiet.

Projektliste fra KPU-udvalg er udleveret, og vi afventer oplæg på næste møde.

 

5.       Spørgetid fra tilhørerne

 

6.       Bemærkninger til referatet

 

7.       Eventuelt