Dagsorden til menighedsmøde den 24. juni 2020

 

 

Dagsorden til menighedsrådsmødet

24. juni 2020 kl. 19.00

 

 

 

1.    Godkendelse af dagsorden

 

2.    Gennemgang af forretningsorden (bilag vedlagt)

 

3.    Meddelelser

·       Formand

a)   Klage/opfølgning ved Søren Broch Kjeldgaard

og Jens Olsen

(er udsendt til menighedsrådet via mail den 2. juni)

·       Næstformand/Kontaktperson

·       Ny præst

·       Bordet rundt

 

4.    Økonomi

·       Kvartalsrapport – 1. kvartal 2020 (bilag vedlagt)

·       Budget 2021 (bilag vedlagt)

·       Fornyelse af abonnement – ChurchDesk (bilag vedlagt)

 

 

5.    Udvalgene

·       KPU-info angående ABA-anlæg mv.

(materiale fra Stiftsøvrigheden er udsendt)

 

6.    Spørgetid fra tilhørerne

 

 

7.    Bemærkninger til referatet

 

 

8.    Eventuelt

 

Ophavsret: