Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Folder Til konfirmandindskrivning

Konfirmation 2020-21

Brøndbyvester Kirke

 

Tilmeld jer venligst ”Nyhedsbrev for konfirmander” på forsiden af Brøndbyvester kirkes hjemmeside: www.brondbyvesterkirke.dk senest den 24. august 2020, da al information om konfirmationsforberedelsen sendes via nyhedsbrev. Skriv konfirmandens navn i navnefeltet – ikke forældrenes .

 

Kære kommende konfirmander!

 

Nu er det ved at være tid til at begynde konfirmationsforberedelsen for de af jer, der bor i Brøndbyvester sogn og ønsker at blive konfirmeret i foråret/sommeren 2021.

Ved Brøndbyvester kirke kan man vælge at gå til konfirmationsforberedelse på én af de to følgende to måder:

1. Hjemmeholdet:

Konfirmandundervisningen på hjemmeholdet finder sted i Sognets Hus fra september 2020 til april 2021 – forløbsplan udleveres den 1. mødegang, tirsdag den 15. september kl. 15.30 til 17.00 i Sognets Hus.

Konfirmationsdag: Bededag, fredag 30. april 2021.

2. Lejrholdet:

For de unge, der ønsker at være med på det, vi kalder „lejrholdet“, begynder forberedelsen også i efteråret 2020, og de unge konfirmeres i maj/juni 2021.

Undervisningsforløbet i efteråret 2020 og foråret 2021:

  1. Tirsdag den 1. september 2020 kl. 15.30-17.00 i Sognets Hus.
  2. En weekend tur til Undløse den 3.-4. oktober 2020.
  3. Torsdag den 19. november 2020 kl. 15.30-17.00 i Sognets Hus.
  4. Tirsdag den 9. marts (grønt hold)/onsdag den 10. marts 2021 (blåt hold) kl. 16.00-21.00 i Sognets Hus.
  5. Søndag den 14. marts 2021 kl. 11.15-12.30 i Sognets Hus (indsamling til Folkekirkens Nødhjælp).
  6. Tirsdag den 6. april 2021 kl. 19.00 til 21.00 i Sognets Hus (se omtale af foredrag)
  7. Lørdag den 10. april 2021 kl. 10.00 til 14.00 i Sognets Hus.
  8. Lejr i Nordjylland søndag den 16. maj til lørdag den 22. maj 2021.

 

Det er en betingelse for at blive konfirmeret på lejrholdet, at man deltager fuldt ud i AL undervisning under punkt 2, så reservér venligst datoerne allerede. Der gives ikke dispensation for fravær.

Endvidere er det en betingelse, at man ikke generer/mobber kammerater og voksne eller udøver hærværk på andres ting. Overtrædelse af dette kan medføre hjemsendelse fra lejren.

 

Både hjemme- og lejrholdet skal gå i kirke 8 gange fra september til maj: Minimum 4 gange til søndagsgudstjenester kl. 10 og 4 ”alternative” gudstjenester, f.eks. musik- børne og julegudstjenester.

Konfirmationsdage for lejrholdet:

Lørdag den 29. maj og lørdag den 5. juni 2021 – I vælger selv hvilken dato, der passer jer bedst; tidspunkter meddeles senere.

 

Prisen for forplejning i konfirmationsforløbet er 800 kr., som indbetales i foråret 2021.

 

Tidspunkter for indskrivning:

Alle, der går i 7. klasse og bor i Brøndbyvester sogn og ønsker at blive konfirmeret, indbydes sammen med forældre til orienteringsaften og indskrivning i Sognets Hus, Præstegårdsvej 4:

 

For elever fra klasse A, og B

Onsdag den 19. august 2020 kl. 18.30.

 

For elever fra klasse C, D og ID:

Onsdag den 19. august 2020 kl. 19.30.

 

Unge, der går på andre skoler, men bor i Brøndbyvester sogn, kan rekvirere en tilmeldingsblanket i Sognets Hus eller hos præsterne og møde op på et af ovennævnte tidspunkter.

Til indskrivningen medbringes den udfyldte indskrivningsblanket (og dåbsattest, hvis man er døbt i udlandet eller i et andet trossamfund end Folkekirken)

Vi vil her give en orientering om de to former for konfirmandundervisning, som vi tilbyder her i Brøndbyvester.

 

Med venlig hilsen

Søren
43 46 08 06

Marianne
43 46 08 09

 

Al kommunikation foregår via nyhedsbreve, så I skal tilmelde jeres mailadresse på forsiden af Brøndbyvester kirkes hjemmeside – enten ved indskrivningsaftenen eller inden den 24. august 2020. Skriv venligst konfirmandens navn i navnefeltet – ikke forældrenes .

Indskrivningsblanket

 

Konfirmandens fulde navn: __________________________________

 

CPR-nummer: _____________________________________________

 

Adresse:_________________________________________________

 

Forældres telefonnumre: Mor:_______________Far:______________

 

Konfirmandens mobil: ______________________________________

 

Forældres mail-adresse:_____________________________________

 

Døbt den:_____________ i ______________________________kirke

 

Skole og klasse: ___________________________________________

 

Ønsket konfirmationsdag: ___________________________________

 

Evt. sygdomme, som det er vigtigt, vi kender til:

 

__________________________________________

 

Jeg/vi og vores konfirmand giver hermed samtykke til:1) At der i konfirma-tionsforberedelsen og på konfirmandlejren tages billeder af vores barn, som evt. lægges ud på Brøndbyvester Kirkes hjemmeside og Facebookside, og 2) At vi modtager nyhedsbreve om undervisningen via mail.

 

Ja: __________ Nej: _________

 

 

____________________________________________________________

Underskrift af begge forældremyndighedsindehavere

 

____________________________________________________________

Underskrift af konfirmanden (hvis han eller hun er 13 år eller derover.)

 

Tilmeld jer venligst ”Nyhedsbrev for konfirmander” på kirkens hjemmeside: www.brondbyvesterkirke.dk inden 26. august 2019.

 

Lejrkonfirmanders forældre skal udfylde bagsiden.

Spørgsmål Svar

Forældresamtykke for lejrkonfirmander.

 

 

Konfirmandens navn:

 

 

 

Konfirmandens CPR-nummer:

 

 

 

Hjemmets telefonnummer:

 

 

 

Mors mobil:

 

 

 

Fars mobil:

 

 

 

Jeg/vi er indforstået med, at der ved dårlig opførsel eller overtrædelse af lejrreglerne kan opstå en situation på lejren, hvor lejrledelsen skønner, at vores barn ikke længere kan deltage i lejren, og at vi selv må hente ham/hende hjem fra Nordjylland – alternativt vil hjemsendelse ske for hjemmets regning.

 

 

______________________________________________

Underskrift af mindst en forælder med forældremyndighed over konfirmanden

 

FOREDRAG

 

Tirsdag den 6. april 2021 kl. 19.00 til 21.00

i Sognets Hus

Vi opfordrer til, at konfirmanden har enten mor eller far med til foredraget

 

Anders Kofoed Pedersen - Foredragsholder, Freelance rejsejournalist og Globetrotter.

"ALLE HAR ET LIV - DER ER VÆRD AT LEVE!!"

Anders fortæller om to livsanskuelser:

 

Verdens bud nr. 1: Det du gør - gør dig til den du er.
Det vil sige at din værdi som menneske, ændres af hvad du gør og har gjort i dit liv!

Et andet bud: Uanset hvad du gør eller har gjort i dit liv, gør det dig ikke mere eller mindre værd.
Dine handlinger har konsekvenser, men din menneskelige værdi forbliver uforandret!

 

I denne verden handler alt om at præstere, og om at ramme en topplacering i sit lokale hierarki. Din og min værdi måles efter, hvad vi kan præstere, og som ung i dag er det et pres, som kan synes uudholdeligt. Derfor bliver verden ofte til et sted, hvor livet mere bliver til et spørgsmål om at overleve, end om at leve. Dette er i mine øjne en verdens løgn, som vildleder mennesker - og ikke mindst unge, til at tro på myten om det grønnere græs. Guds budskab til os mennesker om, at vi er værdifulde og elskede, uanset evner, er derfor som vand i ørkenen for ’nutidens unge’.

Jeg tror på, at: Du er fantastisk. Ikke fordi du GØR, men fordi du ER!