Dagsorden for menighedsrådsmøde 26.08.2020

 

 

Dagsorden til menighedsrådsmødet

26. august kl. 19.00

 

 

 

1.    Godkendelse af dagsorden

 

2.    Meddelelser

·       Formand informere

·       Næstformand/Kontaktperson

·       Ny præst

·       Bordet rundt

 

3.    Økonomi

·       Kvartalsrapport – 2. kvartal 2020 til godkendelse

(bilag eftersendes)

 

4.    Udvalgene

·       KPU-info angående ABA-anlæg mv.

·       KPU-info angående ”Grøn Kirke”.

·       KPU-info angående vejbelægning op til præstegården.

·       KPU-info angående møde med Brøndby Kommune om opsamling af regnvand på kirkegården.

 

5.    Behandling om følgende projekters igangsætning

·       ABA-anlæg mv.

·       Grøn Kirke

·       Vejbelægning op til præstegården

·       KPU anmoder mr´s accept af relevante personer fra Brøndby Kommune indkaldes til møde om ovennævnte emne – og til besigtigelse af kirkegården

 

 

6.    Spørgetid fra tilhørerne

 

 

7.    Eventuelt