Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat fra menighedsrådsmøde 26.08.2020

Referat fra menighedsrådsmødet 26. august 2020 kl. 19.00

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2.  

 

 1. Meddelelser
 • Formand informerer

Løvsugeren på kirkegården er renoveret.

Internetforbindelsen er effektivt opgraderet hos TDC.

Møde med biskoppen omkring kandidater til præstestillingen den 8/9. kl. 18.00.

Der er budgetsamrådsmøde i provstiudvalget den 1/9. kl. 19.00.

Der er møde i Frederiksborghallen med alle bispekandidaterne den 31/8. og 1/9. kl. 19.00.

Landsforeningen afholder møde på Nyborg Strand den 30/10.-1/11.

 • Næstformand/Kontaktperson

Sundhedsministeriet har mundtlig sagt ok til at konfirmanderne kan komme på lejr.

 • Ny præst

Der er 5-6 kandidater til stillingen.

 • Bordet rundt
 • Anne-Marie fortsætter som ambassadør i Folkekirkens Skoletjeneste.

Præsterne ønskede at liturgien blev forlænget med en læsning og en salme. Det prioriteres at der synges ved højmessen. Det blev bevilget.

Der er oprettet en Facebook-side BV Kirke Konfirmation, så familierne kan følge med i handlingen. (Findes vi et link, som offentliggøres senere).

Poul Aagaard holder op i Kirkehøjskolen. Én med administrativ forstand og på regnskab søges. Der er generalforsamling den 7/10. kl. 19.00.

 

 1. Økonomi
 • Kvartalsrapport – 2. kvartal 2020 til godkendelse

Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt.

 

 1. Udvalgene
 • KPU-info angående ABA-anlæg mv.
  Der blev orienteret om den nye plan.
 • KPU-info angående ”Grøn Kirke”.

Der blev orienteret om den nuværende status.

Der skal være en balance mellem investering og besparelse.

 • KPU-info angående vejbelægning op til præstegården.

Der er indhentet to tilbud for denne udbedring.

 • KPU-info angående møde med Brøndby Kommune om opsamling af regnvand på kirkegården.

Der orienteredes om ideen om regnvandsreservoire på kirkens grund.

 

 1. Behandling om følgende projekters igangsætning
 • ABA-anlæg mv.

En ny plan (uden ABA-anlæg) med sikring af de elektriske installationer vil blive sendt til Stiftet via provstiet.

 • Grøn Kirke

Der arbejdes videre mod en officiel godkendelse.

 

 

 • Side 2. –

 

 

 

 • Vejbelægning op til præstegården

Projektet sættes i gang når økonomien tillader det.

 • KPU anmoder mr’s accept af relevante personer fra Brøndby Kommune indkaldes til møde om ovennævnte emne – og til besigtigelse af kirkegården

Stiftet kontaktes om mulighederne.

 

 1. Lukket møde

 

 1. Spørgetid fra tilhørerne
  Kvartalsrapporter savnes på kirkens hjemmeside.
  Kørsel fra kirken til Sognets Hus efter højmessen efterlyses.

 

 1. Eventuelt