Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat fra menighedsrådsmødet den 30. september 2020

Referat fra menighedsrådsmødet den 30. september kl. 19.00

 

Afbud: Klaus Seidler.

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2.  

 

 1. Meddelelser
 • Formand informerer

…om valgproceduren til menighedsrådet.

Nyt forslag om brandsikring i kirken sendes videre til Stiftsøvrigheden via provsten.

 • Næstformand/Kontaktperson

Provstiet betaler for influenzavaccination til personale og præster.

Der var generel tilfredshed ved MUS-samtalerne.

Informationsmøde 29. oktober kl. 10.00 om grøn kirke blandt personale og MR.

Det undersøges hos Kirkegårdskonsulenterne, om HOFOR kan etablere et vandreservoir på kirkegårdsarealet (græsplænen).

 • Bordet rundt

Kurt deltager i Landsforeningens delegeretmøde på Nyborg Strand 31. oktober.

Vi er færdige med de ”gamle” konfirmander og er begyndt på de nye. Der bliver ikke weekend-lejr, som de plejer at starte op på, men hjemmeundervisning.

Vi tilmelder et års abonnement på Kirke.dk. (Ubegrænset antal abonnementer).

 • Ny Præst

Den nye præst er ansat pr. 1. november, og indsættes den 8. november kl. 10.00.

 

 1. Økonomi
 • Bilag til regnskabsinstruks 2020 
 •  
 • Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2019

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Der blev informeret om revisionsprotokollatet.

 •  
 • Endelig godkendelse af budget 2021

Godkendt og afleveres på ”økonomiportalen” den 1. oktober af regnskabsføreren.

Endelig budget er afleveret d. 01.10.2020 kl. 09:30 på CVR-nr. 65101513.

 

 1. Udvalgene
 • Grøn Kirke

Vi er blevet godkendt som grøn kirke. Der arbejdes videre med materiale om dette.

Der blev orienteret om 2 Allehelgens gudstjenester om søndagen kl. 13.30 og kl. 15.00 med max. 40 deltagere pr. tjeneste.

Julegudstjenesterne bliver afholdt kl. 11, 12, 13, 14 og 15 (evt. 16) på 20-30 min. pr. tjeneste. Aftales med præster og personale. Tilmelding nødvendig til alle tjenester.

Skolegudstjenesterne aflyses i år, men søges ændret til et udendørs krybbespil over en periode som et udflugtsmål på kirkegården.

Balancen mellem besøgsantal og sangmulighed blev debatteret.

 

 1. Spørgetid fra tilhørerne

Forslag om streaming af gudstjenesterne til gavn for sårbare sognebørn. Der arbejdes videre med dette.

 

 1. Eventuelt

Orientering om, at vi løbende holder øje med myndighedernes anvisninger.