Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat fra menighedsrådsmødet den 28. april 2021

 

 

Dagsorden – LUKKET MØDE

menighedsrådsmødet den 28. april 2021 kl. 18.00

 

Afbud: Klaus Seidler og Else Lildrup.

Starter med spisning kl. 18.00-18.30

 1. Godkendelse af dagsorden
 2.  

 

 1. Bemærkninger til referat fra sidst

(Konstituerende møde den 25.11.2020)

Ingen.

 

 1. Økonomi
 • Kvartalsrapport – 1. kvartal 2021

Kvartalsrapporten blev gennemgået.

 • Gennemgang af budgetskema til udvalgene v/Peter Schouboe
  Budgetskemaerne blev gennemgået.
 • Indstilling til godkendelse af anlægsarbejde med fibernet/internetforbindelse fra Sognets Hus til Kirken
 •  

 

 1. Meddelelser
 • Formand

Provstiudvalgsmøde 18. maj afholdes i Brøndbyøster.

Brev sendes til Stiftsøvrigheden vedr. vandreservoir på kirkegården.

 • Næstformand

Visionsdag - ny dato undersøges

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af kordegne m.fl. om kordegnenes opgaver og samarbejde.

 • Grøn Kirke v/Kirkeværge

Materiale var omdelt til senere læsning. Arbejdet med grøn kirke forsætter.

Små foldere i (tebrevs) kasser er indkøbt. Victor lægger det på hjemmesiden.

 • Bordet rundt

Det bør overvejes, om konfirmandlejren kunne finde sted nærmere Brøndby. Deltagere i undersøgelsesgruppen består af Jens, Elisabeth, Marianne og Søren.

Konfirmationerne starter i år på fredag – Bededag.

Kirkehøjskolens kasserer er fratrådt. Forsøges nytænkt. Det kommunale refusionssystem ønskes undgået. Der er forslag til en ny kasserer.

Som udgangspunkt varer MR-mødet fra kl. 19-21. Præcisering af de forskellige punkters varighed og prioritering ønskes.

 

 1. Udvalgene
 • Udvalg – justering/konstituering

Aktivitetsudvalget skal skifte formand.

 

Aktivitetsudvalget/herunder børne/unge:
Nini Borup
Bolette Nørgaard Frederiksen
Annette Juul
Søren Broch Kjeldgaard

Victor Sejersdal

 

 

 

Elisabeth Nørgaard Frederiksen
Else Lildrup
Christa Baadsgaard Mærkedahl (medarbejder)
Peter Schønning

 


 • Nini Borup
  Anna Gross
  Karsten Hansen
  Annette Juul

Hanne Alberts

Marianne Braae
Annette Koch

 


 • Marianne Braae
  Kurt Damsted
  Søren Broch Kjeldgaard
  Christa Baadsgaard Mærkedahl (medarbejder)
  Victor Sejersdal Petersen
  Peter Schouboe

 

Redaktions- og PR-udvalg:
Marianne Braae
Anna Gross
Søren Broch Kjeldgaard
Mette Nielsen (medarbejder)
Victor Sejersdal Petersen

 

 • Spørgsmål til/fra udvalgene
 •  

 

 1. Eventuelt
 2.  

 

 1. Økonomi/Budget
 • Økonomi/Foreløbig budget 2022

Et oplæg til besparelser blev fremlagt.

Der arbejdes med en besparelsesretning. Der indhentes konsekvenser for denne løsning.

Indkaldelse til nyt MR-møde den 11. maj kl.18.00.