Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat fra menighedsrådsmødet 26.05.2021

 

 

Referat fra menighedsrådsmødet den 26. maj 2021 kl. 19.00

 

Afbud: Hanne, Bolette, Kurt, Elisabeth og Jan kom senere

 

                      1. Godkendelse af dagsorden
                      Godkendt.

 

                      2. Bemærkninger til referat fra sidst
                      Ingen.

 

3. Økonomi
En ansøgning om forøget tilskud fra 1000 til 3000 kr. til Kirkehøjskolen i Brøndbyvester blev fremlagt.  Godkendt.
Foreløbigt budgetudkast for 2022
Det foreløbige budgetudkast for 2022 blev gennemgået. De trufne ændringer tilføjes og udsendes til godkendelse, inden budgetbidrag for 2022 - med menighedsrådets godkendelse til regnskabsfører, at aflevere det på den digitale arbejdsplads. Godkendt og afleveret på økonomiportalen med CVR-nr. 65101513 den 9. juni 2021 kl. 13:51.

 

                      4. Meddelelser

 • Formand
  Referatet fra provstiudvalgsmødet blev gennemgået.

Konfirmationslejrgruppen er i gang med at finde egnede lejremner på Sjælland.

Der er stiftårsmøde mandag den 31. maj kl. 19.00 i Lindehøj kirke.

Kommunen kontaktes vedr. lugtgener i køkkenet.

Der er lavet en samarbejdsaftale med de tre andre sogne omkring kordegnevikariering.

 • Næstformand
 • Bordet rundt

Konfirmationer fra på lørdag med transmission. Formen undersøges inden.

Dagligstuen er igen åben for publikum.

 

                       5. Udvalgene

 • Spørgsmål til/fra udvalgene

Billeder fra orgelrenoveringen og fra forundersøgelses-prøvegravningen blev vist.
 

                      6. Eventuelt

                      Intet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra menighedsrådsmødet den 26. maj 2021 kl. 19.00

 

Afbud: Hanne, Bolette, Kurt, Elisabeth og Jan kom senere

 

                      1. Godkendelse af dagsorden
                      Godkendt.

 

                      2. Bemærkninger til referat fra sidst
                      Ingen.

 

3. Økonomi
En ansøgning om forøget tilskud fra 1000 til 3000 kr. til Kirkehøjskolen i Brøndbyvester blev fremlagt.  Godkendt.
Foreløbigt budgetudkast for 2022
Det foreløbige budgetudkast for 2022 blev gennemgået. De trufne ændringer tilføjes og udsendes til godkendelse, inden budgetbidrag for 2022 - med menighedsrådets godkendelse til regnskabsfører, at aflevere det på den digitale arbejdsplads. Godkendt og afleveret på økonomiportalen med CVR-nr. 65101513 den 9. juni 2021 kl. 13:51.

 

                      4. Meddelelser

 • Formand
  Referatet fra provstiudvalgsmødet blev gennemgået.

Konfirmationslejrgruppen er i gang med at finde egnede lejremner på Sjælland.

Der er stiftårsmøde mandag den 31. maj kl. 19.00 i Lindehøj kirke.

Kommunen kontaktes vedr. lugtgener i køkkenet.

Der er lavet en samarbejdsaftale med de tre andre sogne omkring kordegnevikariering.

 • Næstformand
 • Bordet rundt

Konfirmationer fra på lørdag med transmission. Formen undersøges inden.

Dagligstuen er igen åben for publikum.

 

                       5. Udvalgene

 • Spørgsmål til/fra udvalgene

Billeder fra orgelrenoveringen og fra forundersøgelses-prøvegravningen blev vist.
 

                      6. Eventuelt

                      Intet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra menighedsrådsmødet den 26. maj 2021 kl. 19.00

 

Afbud: Hanne, Bolette, Kurt, Elisabeth og Jan kom senere

 

                      1. Godkendelse af dagsorden
                      Godkendt.

 

                      2. Bemærkninger til referat fra sidst
                      Ingen.

 

3. Økonomi
En ansøgning om forøget tilskud fra 1000 til 3000 kr. til Kirkehøjskolen i Brøndbyvester blev fremlagt.  Godkendt.
Foreløbigt budgetudkast for 2022
Det foreløbige budgetudkast for 2022 blev gennemgået. De trufne ændringer tilføjes og udsendes til godkendelse, inden budgetbidrag for 2022 - med menighedsrådets godkendelse til regnskabsfører, at aflevere det på den digitale arbejdsplads. Godkendt og afleveret på økonomiportalen med CVR-nr. 65101513 den 9. juni 2021 kl. 13:51.

 

                      4. Meddelelser

 • Formand
  Referatet fra provstiudvalgsmødet blev gennemgået.

Konfirmationslejrgruppen er i gang med at finde egnede lejremner på Sjælland.

Der er stiftårsmøde mandag den 31. maj kl. 19.00 i Lindehøj kirke.

Kommunen kontaktes vedr. lugtgener i køkkenet.

Der er lavet en samarbejdsaftale med de tre andre sogne omkring kordegnevikariering.

 • Næstformand
 • Bordet rundt

Konfirmationer fra på lørdag med transmission. Formen undersøges inden.

Dagligstuen er igen åben for publikum.

 

                       5. Udvalgene

 • Spørgsmål til/fra udvalgene

Billeder fra orgelrenoveringen og fra forundersøgelses-prøvegravningen blev vist.
 

                      6. Eventuelt

                      Intet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra menighedsrådsmødet den 26. maj 2021 kl. 19.00

 

Afbud: Hanne, Bolette, Kurt, Elisabeth og Jan kom senere

 

                      1. Godkendelse af dagsorden
                      Godkendt.

 

                      2. Bemærkninger til referat fra sidst
                      Ingen.

 

3. Økonomi
En ansøgning om forøget tilskud fra 1000 til 3000 kr. til Kirkehøjskolen i Brøndbyvester blev fremlagt.  Godkendt.
Foreløbigt budgetudkast for 2022
Det foreløbige budgetudkast for 2022 blev gennemgået. De trufne ændringer tilføjes og udsendes til godkendelse, inden budgetbidrag for 2022 - med menighedsrådets godkendelse til regnskabsfører, at aflevere det på den digitale arbejdsplads. Godkendt og afleveret på økonomiportalen med CVR-nr. 65101513 den 9. juni 2021 kl. 13:51.

 

                      4. Meddelelser

 • Formand
  Referatet fra provstiudvalgsmødet blev gennemgået.

Konfirmationslejrgruppen er i gang med at finde egnede lejremner på Sjælland.

Der er stiftårsmøde mandag den 31. maj kl. 19.00 i Lindehøj kirke.

Kommunen kontaktes vedr. lugtgener i køkkenet.

Der er lavet en samarbejdsaftale med de tre andre sogne omkring kordegnevikariering.

 • Næstformand
 • Bordet rundt

Konfirmationer fra på lørdag med transmission. Formen undersøges inden.

Dagligstuen er igen åben for publikum.

 

                       5. Udvalgene

 • Spørgsmål til/fra udvalgene

Billeder fra orgelrenoveringen og fra forundersøgelses-prøvegravningen blev vist.
 

                      6. Eventuelt

                      Intet
 

Referat fra menighedsrådsmødet den 26. maj 2021 kl. 19.00

 

Afbud: Hanne, Bolette, Kurt, Elisabeth og Jan kom senere

 

                      1. Godkendelse af dagsorden
                      Godkendt.

 

                      2. Bemærkninger til referat fra sidst
                      Ingen.

 

3. Økonomi
En ansøgning om forøget tilskud fra 1000 til 3000 kr. til Kirkehøjskolen i Brøndbyvester blev fremlagt.  Godkendt.
Foreløbigt budgetudkast for 2022
Det foreløbige budgetudkast for 2022 blev gennemgået. De trufne ændringer tilføjes og udsendes til godkendelse, inden budgetbidrag for 2022 - med menighedsrådets godkendelse til regnskabsfører, at aflevere det på den digitale arbejdsplads. Godkendt og afleveret på økonomiportalen med CVR-nr. 65101513 den 9. juni 2021 kl. 13:51.

 

                      4. Meddelelser

 • Formand
  Referatet fra provstiudvalgsmødet blev gennemgået.

Konfirmationslejrgruppen er i gang med at finde egnede lejremner på Sjælland.

Der er stiftårsmøde mandag den 31. maj kl. 19.00 i Lindehøj kirke.

Kommunen kontaktes vedr. lugtgener i køkkenet.

Der er lavet en samarbejdsaftale med de tre andre sogne omkring kordegnevikariering.

 • Næstformand
 • Bordet rundt

Konfirmationer fra på lørdag med transmission. Formen undersøges inden.

Dagligstuen er igen åben for publikum.

 

                       5. Udvalgene

 • Spørgsmål til/fra udvalgene

Billeder fra orgelrenoveringen og fra forundersøgelses-prøvegravningen blev vist.
 

                      6. Eventuelt

                      Intet