Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat fra menighedsmøde den 30. juni 2021

 

 

Referat fra menighedsrådsmødet den 30. juni 2021 kl. 19.00

 

 

Deltagere: Jens, Kurt, Annette, Karsten, Hanne, Jan, Marianne, Peter, Else

Fraværende: Bolette, Ninni & Lars, Victor og Søren

 

Mødet er beslutningsdygtigt

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  1. Godkendt

 

 1. Bemærkninger fra sidste ref.
  1. Fejl i placering af regnskab i referat er anerkendt.
   Vi bestræber os på at gøre det korrekt fremover (Vedlægger notat om efterfølgende beslutninger, hvis det er aftalt (jf. ref.)

 

 1. Meddelelser / konstituering
  1. Formand
   1. Bolette er blevet bedt om indlevere diverse materiale fra Elisabeth.
    (Nøgler er afleveret)
   2. Vandbassin kan sættes i gang efter sommerferien ved møde med Brøndby Kommune (Jens & Kurt)
   3. Nyansat gartneriarbejder (pr. 21.6.2021) som erstatning af Jesper (Hans Christian Press) – ansat indtil udgang af 2021. (jf. budgetbesparelser)
   4. Budgetsamrådsmøde 2.9 kl. 18:00 (Br.Strand kirke). Jens, Mette & Peter deltager
   5. Husk at kikke på diakoni tilbud.
   6. Anna
    1. Ændring i ansættelse er at betragte som mulig opsigelse - Anna undersøger sin situation, og returmelding er senest den 6.7.2021
    2. Deltids sygemeldt pr. 30.06.2021 og de næste 3 mdr. (men varetager personregistrering, 20 timer per uge)
   7. Orgel reparation
    1. Flytning kræver ny fundering af Kirkegulv på ny placering.
    2. Dermed skubbes genåbning af Kirken til 1.10.2021
    3. Det betyder en budgetændring, som undersøges nærmere i August
    4. Det kan også give vikar dæknings problemer, som Krista skal afdække snarest.
   8. Landsforening af menighedsråd årsmøde 6-8.8 2021
    1. Kurt og Jens deltager
    2. Godkender pr signatur at Brøndbyvester MR tiltræder at Landsforeningen får forhandlingsretten til løn og arbejdsvilkår.

 

 

 

 1. Bordet rundt
  1. Marianne
   1. Konfirmandlejre (Søren, Jens, Marianne og Claus)
    Hornsherred (Jomsborg), Hvidekilde , Klinteborg (ikke godt)
   2. Bestilt: 2022 og 2023
    1. Hvidekilde 2.-5.maj 2022 (en dag kortere)
    2. Hvidekilde 20 – 25. maj 2023
   3. Weekendtur i 2021 (8-10. oktober) bliver lidt længere
    1. Else og Annette tager køkkentjansen
    2. Der afholdes planlægningsmøde 7.9.2021 kl. 19:00
     (Marianne indkalder)
   4. Forslag om forældreinvolvering i 22 og 23.
    Det undersøges om der vil være tilslutning ved indskrivning i August 2021
   5. nb. 50% betales et år før – dvs. der skal falde 16k i år (fra driften)
  2. Kurt / -, Jan / -, Hanne -, Annette -, Karsten -, Peter -
    
 2. Valg af ny næstformand / kontaktperson
  1. MR-suppleant til fast MR-medlem
   1. Klaus fratræder som 1ste supp. (arbejdspres)
   2. Else træder derfor ind som fast medlem af MR
  2. Jan stiller op som Næstformand & Kontaktperson
   1. Valgt
  3. KPU-udvalg består herefter af: Jens, Kurt, Klaus, Stine, Karsten
   (Jens indtræder som formand, Mette fungerer som sekretær i KPU)

 

 1. Økonomi
  1. iab – afventer kvartalsregnskab til mr-mødet i august.


 

 1. Udvalg / Justering – konstatering
  1. KPU
   1. Tungt at reparere – lidt forsinkelser pga. diverse omkring fredede bygninger.
    Og flytning af orgel giver bøvl.
   2. Ellers ventes der på diverse tilbagemeldinger.
   3. Netdækning i kirke på plads
   4. Der kommer en opgave omkring vedligeholdelse af den gamle præstegård.
    Det skal i udgangspunktet findes i driftsbudget så skal også håndteres i budget.
    Afventer August mødet.
  2. Redaktionsudvalg
   1. Deadline for d. 27.7 for materiale til Kirkeliv – sendes til Arne.
    (Uddeles sidste weekend i August)
     
 2. Spørgetid /na
   
 3. Eventuelt
  Næste møde d. 25/8 kl. 19:00