Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat fra menighedsrådsmøde 25.08.2021

Referat fra menighedsrådsmødet den 25. august kl. 19.00

 

 

Afbud:         Else Lildrup, Kurt Damsted, Bolette Nørgaard Frederiksen,

Victor Sejersdal og Marianne Braae.

 

Anne Marie informerede fra Skoletjenesten. Skoletjenesten og Anne Marie tager kontakt til Brøndbyvester Skole.

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2.  

 

 1. Bemærkninger til referat fra sidst
 2.  

 

3. Meddelelser

 • Formand
 1. Hvordan ser vi fremtiden for BV (kirken) efter coronatiden med arrangementer mv.

Der arbejdes på en dato for et seminar for MR-medlemmer og personale.

Der afholdes efterårsfest den 29. oktober. Salene ryddes og reetableres efterfølgende.

Kurt og Jens har deltaget i Landsforeningens årsmøde. Der arbejdes videre med forhandlingsretten – vil foregå i en trepunktsraket, hvor man starter med kirkeudvalget, derefter med formændene fra de forskellige partier samt fagforbundene.

Jens Olsen stiller op til provstiudvalget 31. august kl. 19.00 i Anneksgården.

Vi skal finde vores menighed igen efter coronatidens begrænsninger. Måske med nye typer arrangementer. Gudstjeneste med anden type musikindslag.

Kirkeindvielse forventes til den 21. november efter flere udsættelser.

 • Næstformand
 1. Jan informerede om et kommende personalemøde berammet til den 14/9.
 2. Info om arbejdsfordeling mellem kontaktperson/dgl. leder.
 • Bordet rundt

Der har været indskrivningsmøde, og der er for nuværende 58 konfirmander, heraf 43 på lejrholdet og 15 på hjemmeholdet. Der er en forlænget weekend den 8. oktober, da hovedopholdet på Hvidkilde i 2022 er lidt kortere.

Der er i øjeblikket stort pres på handlinger, som har været udskudt pga. corona. Det er nu muligt igen at foretage dåb under højmessen.

Retningslinjer for udendørs begravelse skal fastlægges. Oplæg fra Søren og Jan til næste møde.

 

 

-2-

 

 

4. Økonomi

 

 • Kvartalsrapport for 2. kvartal

Rapporten blev gennemgået og godkendt.

 • ”Bilag til regnskabsinstruks”

Bilaget blev gennemgået og godkendt.

 • Info om betaling af ”indefrosne feriepenge”

Det skyldige beløb er anvist til betaling.

 

5. Udvalgene (Spørgsmål til/fra udvalgene)

 

 • Status fra KPU-udvalget

Status for orgel: Udskydes til 21. november og efterfølgende søges om yderligere bevilling pga. meromkostninger.

Stråtaget (mønningen) på Kirkebjerg Allé er utæt. Arkitekten kommer med et oplæg.

Provstiudvalget har vedtaget, at alle præsteboligerne skal gennemgås med henblik på energibesparelse iht. grøn kirke.

 

6. Eventuelt