Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ledig organiststilling

Organist ved Brøndbyvester Kirke, Glostrup Provsti, Helsingør Stift.

Brøndbyvester Kirkes Menighedsråd søger en organistassistent med tiltrædelse den 1. februar 2022 eller snarest derefter. Stillingen er en deltidsstilling på 19 timer ugentligt.

Menighedsrådet søger en organist, som kan være med til at skabe nærværende og levende gudstjenester med musikalsk variation inden for både klassisk og rytmisk musik.

Om os:
Indbyggertallet i Brøndbyvester er ca. 8.989, heraf 6.294 medlemmer af Folkekirken. Sognet forventes at vokse meget de kommende år. Brøndbyvester kirke er en klassisk middelalderkirke fra år 1187. Kirkegangen er god og stabil om søndagen, ved højtiderne og ikke mindst ved familiegudstjenesterne.

”Sognets Hus” ligger tæt på kirken og danner rammen om en meget bred vifte af arrangementer, som også ind imellem kræver medvirken af en organist. På det nærliggende plejehjem er der én månedlig gudstjeneste.

Orglet er bygget af P. Bruhn og søn i 1977, med 20 stemmer fordelt på hovedværk, svelleværk og pedal. Orglet er forsynet med en computer, hvorpå man kan indlægge et stort antal registreringer. Endvidere har vi et akustisk Yamaha klaver indkøbt i 2020. I Sognets Hus forefindes et flygel, el-klaver og akustisk klaver.

Vi tilbyder:

 • En sangglad menighed, der støtter op om kirkens arrangementer både i kirken og i Sognets hus.
 • Gode kollegaer der bl.a. tæller tre præster, en fuldtidsorganist, kor og 10 medarbejdere fordelt på administration, service og kirkegård.
 • Mulighed for indflydelse på evt. nye tiltag i samarbejde med præster og hovedorganist.

Vi forventer, at du:

 • er en dygtig organist, der har lyst til at spille både klassisk og moderne/rytmisk musik med god liturgisk fornemmelse og interesse for gudstjenesten.
 • er samarbejdsvillig og lægger vægt på godt samarbejde, især mellem hovedorganist og præster.
 • er god til at arbejde med og for alle aldersgrupper.
 • sætter pris på en arbejdsplads med humor.
 • er fleksibel - aftenarbejde kan forekomme.
 • kan holde hovedet koldt, når der er travlt.

Arbejdsområder:

 • Spille til tjenester hver 2.weekend (lørdag og søndag).
 • Spille til kirkelige handlinger tirsdag eller onsdag.
 • Plejehjemsgudstjeneste én gang om måneden.
 • Spille til morgensang og aftengudstjeneste (ca. 10 om året)
 • Særlige musikgudstjenester i samarbejde med hovedorganisten (ca. 3 om året)
 • Arrangere koncerter i samarbejde med hovedorganisten og musikudvalget.
 • Akkompagnere til spirekorets ugentlige prøve + rekruttering på skoler.
 • Akkompagnere til koncerter med kirkens kor (2 om året)

Der er gensidig vikarforpligtelse mellem de to organister ved ferie.

Kor:
Vi har stor fokus på korarbejdet i Brøndbyvester kirke. Vi har et spirekor (0. – 2. kl.) og et juniorkor (fra 3. kl.) som synger til familiegudstjenester og udvalgte højmesser, mm.

Herudover har vi et ligestemmigt weekendkor (SSA), der synger til tjenester lørdag og søndag,

og to kirkesangere, der synger til tjenester i hverdagene.

Ansættelsesforhold:
Brøndbyvester Sogns menighedsråd er ansættelsesmyndighed.

Ansættelsen af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil for PO/KMOK-organister være omfattet af Organistoverenskomsten mellem Kirkeministeriet og CO10 og vil for DOKS-organister være omfattet af Protokollat til overenskomst for akademikere i staten mellem Kirkeministeriet og AC.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 284.800,88 kr. – 416.246,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 292.103,12 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 947,19 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 317.853,20 kr. – 387.391,11 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.896,13 kr. – 63.517,15 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør kr. 306.708,73 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 322.247,03 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt kr. 23.846,79 (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.10.2021 for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Christa B. Mærkedahl på tlf. 5188 2216 / cbm@brondbyvesterkirke.dk eller kontaktperson Jan Lildrup på 5391 2850 / jan@brondbyvesterkirke.dk

Ansøgningen, inkl. CV og relevante bilag, sendes til 7144fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. december 2021 kl 10.

Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes at finde sted tirsdag og torsdag i uge 50.

Ansættelsen er afhængig af en ren børneattest.