Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ledig stilling som kirketjener

Brøndbyvester Kirke har brug for en Kirketjener - er det dig?

En stilling som kirketjener ved Brøndbyvester sogn er ledig pr. 1. august 2022.

Stillingen er på 20 timer pr. uge.

Kirketjeneren har ofte den første kontakt med besøgende til kirken. Det er derfor vigtigt, at du formår at møde mennesker i alle livets situationer med smil og varme. En anden vigtig opgave for kirketjeneren er at sørge for, at kirken altid fremstår pæn og præsentabel.

Du er i jobbet en meget væsentlig del af kirkens arbejdsfællesskab og drift. Du vil indgå i et team med vores kirketjener og være en vigtig medspiller på vores arbejdsplads med de andre kollegaer.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver;

 • Praktisk kirketjeneste ved højmesser, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i eller uden for kirken.
 • Klargøring af lokaler og kirkerum i forbindelse med de forskellige aktiviteter – herunder ansvar for udsmykning i kirken og kirkens øvrige rum samt oprydning herefter.
 • Lettere rengøring.
 • Gensidig vikardækning under kirketjenerens fravær som fx (ferie og sygdom mv.)
 • Praktiske opgaver i Sognets Hus bl.a. klargøre til kirkens mange arrangementer, at være huset ”pedel” og føre tilsyn med vedligehold mv.
 • Løse lette IT- og teknikopgaver.
 • Du skal være indstillet på at arbejde i weekender (ca. hver anden weekend)

Vi forventer, at du:

 • Er imødekommende, venlig og serviceminded og møde folk i øjenhøjde.
 • Er ansvarsbevidst og har ordenssans.
 • Arbejder selvstændigt, har et godt overblik, kan planlægge og koordinere opgaver og er god til at samarbejde.
 • Har godt humør og er omgængelig.

 Vi tilbyder

 • Gode kolleger og et engageret menighedsråd.
 • Kontakt med kirkens og sognegårdens mange besøgende.
 • Et job med frihed under ansvar.
 • Fleksibel arbejdstid under hensyntagen til opgavernes udførelse.


Ansættelse sker ved Brøndbyvester Sogns Menighedsråd beliggende, Præstegårdsvej 4, 2605 Brøndby.

Ansættelse er omfattet af fællesoverenskomst mellem finansministeriet og offentligt ansattes organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver, som kirketjener og graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelse start.

Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 282.420 – 364.174 (nutidskroner). Fikspunktet udgør kr. 282.420. Aftalen om indplacering i intervalløn indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Der er rådighedsforpligtelse knyttet til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.651,44 (nutidskroner). Herudover et årligt OK18-tillæg af kr. 1.247,51 (nutidskroner).

Alle løndele kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sognepræst (kbf) Søren Broch Kjeldgaard mellem kl. 09.00-10.00 fra tirsdag til fredag på tlf. 43 46 08 06 eller på mail 7144fortrolig@km.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 4. juli 2022.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 27 og 28.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattester

Antal ledige stillinger:
1