Kirkekontoret

   Mette Nielsen/Regnskabsfører
   E-mail: mni@brondbyvesterkirke.dk
   Præstegårdsvej 4 
  Telefon 4346 0824 
   Kontoret (træffes bedst) mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-14.00.
   Man kan henvende sig til kirkekontoret vedr.:
   Økonomi, kontakt til menighedsrådet, samt aftale om lån af Sognets Hus
   i forbindelse med kirkelige handlinger.