Begravelse

Efter et dødsfald skal de nærmeste pårørende snarest muligt anmelde dødsfaldet til kordegnekontoret via www.borger.dk Herefter vil du i samarbejde med en af præsterne og bedemanden aftale alt vedrørende begravelse/bisættelse og begge vil være behjælpelige med at få udfyldt de nødvendige papirer.
Derudover forbereder du begravelsen i samarbejde med præsten, hvor du eller andre pårørende, fortæller præsten om den afdøde samt vælger salmer til begravelsesdagen.
Føler du behov for det, tilbyder præsten også støtte og sjælesorg.
Ophavsret: