Kirketjenere

   John Jørgensen
   T
lf. 2142 3997
   Mail: jwj@brondbyvesterkirke.dk

 

 

 

   Michael Jacobsen
   
Tlf. 23 65 63 14
   Mail: mj@brondbyvesterkirke.dk

  

 

 

 

 

Ophavsret: