Menighedsrådet

Henvendelse til menighedsrådet kan ske til:
Brøndbyvester Kirke
att.: Menighedsrådet
Præstegårdsvej 4
2605 Brøndby
tlf.: 4346 0824
mni@brondbyvesterkirke.dk


 

​ Menighedsrådets medlemmer


Jens Olsen (formand, formand for økonomi- og forretningsudvalget, medlem af kirke og præstegårdsudvalget)

Tlf. 4022 1098

Mail: jens@brondbyvesterkirke.dk

Hvem er jeg? 

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

 


Elisabeth Nørgaard Frederiksen (næstformand, kontaktperson, forretningsudvalg)

Tlf. 

Mail:

Hvem er jeg? 

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

 

 


Lars Borup (forretningsudvalg, musikudvalg)

Tlf. 

Mail:

Hvem er jeg? 

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

 

 


Jan Lildrup (formand for aktivitetsudvalget samt kirke- og præstegårdsudvalget, MR's bestyrelsesrepræsentant i Sognets Dagligstue)          

Tlf. 

Mail:

Hvem er jeg? 

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

 

 


Hanne Alberts (frivilligudvalget)

Tlf. 

Mail:

Hvem er jeg? 

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

 

 


Nini Borup (formand for frivilligudvalget, medlem af aktivitetsudvalget)

Tlf. 

Mail:

Hvem er jeg? 

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

 


 

Kurt Damsted (kirkeværge, observatør i Kirke- og præstegårdsudvalget, medlem af forretningsudvalget)

Tlf. 22 82 13 15

Mail: kurt@brondbyvesterkirke.dk

Hvem er jeg? Jeg er kirkeværge. Kirkeværgen varetager det daglige tilsyn med kirkegården og kirkens bygninger mv. samt førelse af inventarlister.

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

 


Søren Broch Kjeldgaard, sognepræst og daglig leder ( medlem af redaktionsudvalget, gudstjenesteudvalget og formand for valgbestyrelsen)

Tlf. 

Mail:

Hvem er jeg? 

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

 


Marianne Braae, sognepræst (medlem af forretningsudvalget / økonomiudvalget,  aktivitetsudvalget, redaktions- og PR-udvalget, samt gudtjenesteudvalget.

Tlf. 43 46 08 09

Mail:braae@km.dk

Hvem er jeg? Jeg har siden maj 2019 været sognepræst her i Brøndbyvester. Inden jeg begyndte at læse teologi i 2011, havde jeg en lang karriere som pædagog. Min mand og jeg bor i embedsboligen på Kløverhøj. Det er meget meningsfuldt for mig at bo og leve der, hvor jeg er sognepræst.

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet? Jeg er som præst født medlem af menighedsrådet. Mit fokus i rådet vil være, hvordan vi kan lave kirke sammen med flest mulige mennesker.


 

Præstestilling vakant

 


Anna W. Gross (kordegn, medarbejderpræsentant, medlem af redaktionsudvalget og frivilligudvalget)

Tlf. 43 46 08 02

Mail: anwg@km.dk

Hvem er jeg? 

    Er gift med Ivan, som er organist, og mor til fire børn, mormor til to børnebørn.

     Elsker bøger og historie og er - udover kordegn- cand. mag. i dansk og historie. Synger

     i gospelkor, og musik er min tredje passion.

 

Hvad arbejder jeg for i menighedsrådet?

 

 


Klaus Seidler (medlem af menighedsrådet og kirke- og præstegårdsudvalget)

 

 

 

 

 

 

 


Anne-Marie Elgaard Seidler: (medlem af menighedsrådet, kasserer for menighedsrådet, medlem af forretnings- og økonomiudvalget og aktivitetsudvalget)

 

 

 

 

 

 

 


Lisbeth Eilsø: Medlem af menighedsrådet og frivilligudvalget.Oversigt over medlemmer og udvalg

 

Medlemmer
Jens Olsen (formand)
Elisabeth Nørgaard Frederiksen (næstformand/kontaktperson)
Hanne Alberts
Lars Borup (sekretær)
Klaus Seidler
Anne-Marie Elgaard Seidler (kasserer)
Lisbeth Eilsø
Nini Borup
Kurt Damsted (kirkeværge)
Jan Lildrup

Fødte medlemmer
Søren Broch Kjeldgaard (sognepræst)
Marianne Braae (sognepræst)

Medarbejderrepræsentant
Anna Wellejus Gross

Økonomi- og forretningsudvalget
Jens Olsen (formand)
Elisabeth Nørgaard Frederiksen
(næstformand/kontaktperson)
Anne-Marie Elgaard Seidler (kasserer)
Lars Borup (sekretær)
Kurt Damsted (kirkeværge)
Marianne Braae

Aktivitetsudvalget (herunder børne/unge)
Jan Lildrup (formand)
Anne-Marie Seidler Elgaard
Nini Borup
Søren Broch Kjeldgaard
Marianne Braae
Christa Baadsgaard Mærkedahl

Musikudvalget
Christa Baadsgaard Mærkedahl
Lars Borup
Marianne Braae
Per Egholm

Frivilligudvalget
Nini Borup, (formand)
Hanne Alberts
Lisbeth Eilsø
Anna Wellejus Gross

Redaktions- og PR-udvalget
Søren Broch Kjeldgaard
Marianne Braae
Mette Nielsen
Anna Wellejus Gross

Kirke- og præstegårdsudvalget
Jan Lildrup (formand)
Jens Olsen
Klaus Seidler
Stine Raun Arneberg
Kurt Damsted (Observatør)

Kirkeværge
Kurt Damsted

Valgbestyrelsen
Søren Broch Kjeldgaard
Jens Olsen
Anna Wellejus Gross

Gudstjenesteudvalg
Søren Broch Kjeldgaard
Marianne Braae
Christa Baadsgaard Mærkedahl
Per Egholm

Underskriftberettigede
Jens Olsen og Lars Borup

Bygningskyndig
Klaus Seidler suppleres af arkitektfirmaet BN.