Menighedsrådet

​ 

Siddende fra venstre: Hanne Alberts, Lisbeth Eilsø, Tine Gramm Petersen (fratrådt), Fay Götze (fratrådt), Anne-Marie Elgaard Seidler, Nini Borup, Belinda Lefevre Neugebauer Hoppe (fratrådt), Anna Gross.
Stående fra venstre:  Elisabeth Nørgaard Frederiksen, Jan Lildrup, Søren Broch Kjeldgaard, Jacob Malling, Martin Lefevre Neugebauer Hoppe (fratrådt), Klaus Seidler, Jens Olsen, Kurt Damsted, Lars Borup, Lisbeth Christensen.(fratrådt)

 

Medlemmer
Jens Olsen (formand)
Elisabeth Nørgaard Frederiksen
(næstformand/kontaktperson)
Hanne Alberts
Lars Borup
Klaus Seidler
Anne-Marie Elgaard Seidler (kasserer)
Lisbeth Eilsø
Nini Borup
Kurt Damsted (kirkeværge)    
Jan Lildrup                           

Fødte medlemmer

Søren Broch Kjeldgaard (sognepræst)
Sigurd Victor Stubbergaard (sognepræst)

Medarbejderrepræsentant
Anna W. Gross

Økonomi- og forretningsudvalget
Jens Olsen (formand)
Elisabeth Nørgaard Frederiksen
(næstformand/kontaktperson)
Anne-Marie Elgaard Seidler (kasserer)
Lars Borup (sekretær)
Kurt Damsted (kirkeværge) 
 

Børne - og ungeudvalget
Søren Broch Kjeldgaard (formand)
Nini Borup
Christa B. Mærkedahl
Anne-Marie Seidler
Sigurd Victor Stubbergaard

Aktivitetsudvalget
Jan Lildrup (formand) 
Sigurd Victor Stubbergaard
Lisbeth Eilsø
Nini Borup                                                                           

 

 

Musikudvalget
Christa Baadsgaard Mærkedahl
Preben Andreassen
Sigurd Victor Stubbergaard

Frivilligudvalget
Nini Borup, (formand)
Hanne Alberts
Lisbeth Eilsø
Karin Olsen (ekstern)
Erna Rasmussen (ekstern)
Ingrid Poulsen (ekstern)
Birthe Anker (ekstern)

Redaktions- og PR-udvalget
Sigurd Victor Stubbergaard (formand)
Søren Broch Kjeldgaard 
Anna W. Gross

Kirke- og præstegårdsudvalget
Jan Lildrup (formand)
Jens Olsen
Klaus Seidler
Stine Raun Arneberg
Kurt Damsted (Observatør)

Kirkeværge
Kurt Damsted

Valgbestyrelsen
Søren Broch Kjeldgaard
Anna W. Gross

Gudstjenesteudvalg    
Sigurd Victor Stubbergaard (formand)
Søren Broch Kjeldgaard
Christa B. Mærkedahl
Preben Andreassen

Underskriftberettiget
Jens Olsen og Lars Borup

Bygningskyndig
Klaus Seidler suppleres af arkitektfirmaet BN.